ALV 21 juli 2021 en 6 augustus 2021 (online)

Attentie: 21 juli en 6 augustus ALV

Leden van de energiecoöperatie nodigen we van harte uit voor de (online) Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdagavond 21 juli van 20.00 – 21.30 uur en de daarop volgende ALV op 6 augustus van 14-15.30 uur. 

Als energiecoöperatie organiseren we tweemaal per jaar een Algemene Ledenvergadering voor leden van de energiecoöperatie. In het voorjaar stellen we het jaarverslag vast. In het najaar het jaarplan. Verder presenteren wij graag onze nieuwe projecten en acties. Fijn als u komt!

In verband met een statutenwijziging wordt er een extra ALV ingelast op vrijdag 6 augustus 2021 om 14 uur. 

Meld u aan via het aanmeldformulier en u ontvangt de zoomlink voor de online bijeenkomst.

 


    Naam*
    Woonplaats*
    E-mailadres*

    * Invullen vereist