ALV 27 mei 2021 (online)

Als energiecoöperatie organiseren we tweemaal per jaar een Algemene Ledenvergadering voor leden van de energiecoöperatie. In het voorjaar stellen we het jaarverslag vast. In het najaar het jaarplan. Verder presenteren wij graag wat van onze projecten en acties. Fijn als u komt!


    Naam*
    Woonplaats*
    E-mailadres*

    * Invullen vereist