ALV en/of participatieraad 28 juni 2022

Uitnodiging ALV voor leden

Leden van de Energiecoöperatie Wijdemeren nodigen we van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdagavond 28 juni 2022 van 20.00-21.30 uur.

Agenda ALV

 • Jaarrekening 2021
 • Nieuwe SCE projecten 
 • Energiearmoede
 • Buurtverkenningen of warmteprojecten

Uitnodiging participatieraad

Participanten van de zonnestroominstallatie Klaas Toxopeus (scouting) nodigen we van harte uit om voorafgaand aan de ALV de participatieraad bij te wonen van 19.15-20.00 uur. 

Aanmelden en informatie

U kunt zich aanmelden via bijgaand aanmeldformulier. 
Nadere informatie volgt

  Voorletters*
  Tussenvoegsel
  Straat* (zonder nummer)
  Huisnummer*
  Postcode*
  E-mail*

  Datum bijeenkomst
  Vragen/Opmerkingen

  * Invullen vereist