Bewonersavonden verkenningsbuurten

Externe onderzoeken

Dit najaar vinden de externe onderzoeken plaats en zal een afweging gemaakt worden tussen de verschillende collectieve en individuele scenario’s voor de verkenningsbuurten

Bewonersavonden eind januari 2023

De volgende brede bewonersavonden worden eind januari 2023 georganiseerd als de externe onderzoeken klaar zijn. 

Straatgesprekken met collectief een warmtescan

Dit najaar kunt u starten met een straatgesprek met uw eigen straat. Bewoners die een straatgesprek organiseren krijgen collectief een warmtescan cadeau.