Buurtwarmte

Onderzoek warmteoplossingen

 1. Collectief warmtenet
  Elektrische warmtepomp met warmte uit oppervlaktewater en warmtekoudeopslag (WKO)
  – onderzoek Spiegelplas als warmtebron (ecologie, beschikbare warmte-Waternet)
  – schetsontwerp transport en distributieaanleg (inclusief kosten en inhuur bureaus)
  – afleverset voor bewoners (kosten in de woning)
  – gebruikskosten bewoners per Gjoules (leveringsvoorwaarden)
  – coöperatieve warmtebedrijf: zeggenschap en eigenaarschap bewoners
 1. Individuele warmtepomp – elektrisch met warmte uit lucht/water
  – de hybride warmtepomp als tussenstap
  – volledige warmtepomp
  – hoeveel elektriciteit
  – gebruikskosten
  – samen met je buren (kleine warmtesystemen)

 2. Alternatieve warmteoplossingen (mogelijkheden en beperkingen)
  – geothermie (aardwarmte) als warmtebron
  – waterstof als transmitter

Lokale energievoorziening (elektra)

 • Energiebehoefte (elektra eigen woning en de buurt)
 • Energieopwekking (eigen woning en buurt – grote daken)
 • Energieopslag (eigen woning en de buurt)
 • Netbeheer: capaciteit van het net

Verduurzamen eigen woning (energiebesparing eigen woning)

 • Eigen energiegebruik
 • Energiestaat van de woning
 • Verduurzaming
 • Wat is de maatschappelijke opgave en wat doe je daarmee als bewoner?
 • Wat is nodig aan verduurzaming van de woning om gebruik te kunnen maken van de collectieve of individuele warmteoplossingen?

Buurtorganisatie: energietransitie als actueel maatschappelijk thema

 • Individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke opgave
 • Betrokkenheid bewoners
 • Werken aan gezamenlijke keuzes en individuele keuzes
 • Organiseren van zeggenschap en eigenaarschap bewoners
 • Buurtvertegenwoordiging – bewonersgroep
 • Benutten van lokale deskundigheid en initiatieven
 • Afstemmen met gemeente
 • Samenwerking andere partijen zoals Waternet en woningcorporaties