Coöperatie

Energiecoöperatie Wijdemeren

Koninginneweg 98 1241CX Kortenhoef
info@ecwijdemeren.nl

Coöperatie van leden

De energiecoöperatie Wijdemeren is een coöperatie van leden en zonder winstoogmerk. Alle inwoners (inclusief ondernemers, scholen, organisaties en overheid) worden uitgenodigd om lid te worden.
De Energiecoöperatie Wijdemeren bundelt krachten en werkt eraan om met elkaar vanuit de verschillende dorpen in Wijdemeren aan de slag te gaan met de energietransitie.

We doen graag een beroep op jou als bewoner, bedrijf, organisatie, politiek en overheid om dit te steunen. De energiecoöperatie Wijdemeren bouwt aan een professionele maatschappelijke organisatie die samenwerkt met bewoners, vrijwilligers en een pool van kleine zelfstandigen om de energietransitie verder te brengen. 

Regionale en landelijke samenwerking

Energiecoöperaties bundelen krachten

Energie Verbonden in het Gooi

De Energiecoöperatie Wijdemeren werkt regionaal samen met andere energiecoöperaties in het Gooi. Samen vormen zij ‘Energie Verbonden‘, regionaal ontwikkelcentrum voor lokale energietransities vanuit bewonersperspectief. Een bewonersperspectief begint bij iedereen die lokaal als bewoner betrokken is bij de energietransitie.

Algemene ledenvergadering

Bij een coöperatie zijn de leden ‘eigenaar’. Bent u lid of wilt u lid worden dan hopen we van harte dat u tweemaal per jaar komt naar de algemene ledenvergadering van de energiecoöperatie Wijdemeren.  In november nodigen we u uit om mee te denken over de toekomst. In mei/juni gaat het om het jaarlijkse verslag  van ons coöperatief organiseren.

De energiecoöperatie Wijdemeren staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71045228. Oprichtingsakte ECW
Jaarplan Energiecoöperatie Wijdemeren 2021
Jaarrekening 2019 ECWijdemeren

 

Bestuur

Pieter Knijff, penningmeester
Conny van der Bijl, secretaris
Anne-Marie Poorthuis, voorzitter