Coöperatie

Contactgegevens

Energiecoöperatie Wijdemeren
Koninginneweg 98
1241CX Kortenhoef
Info@ecwijdemeren.nl
Algemeen contactpersoon Anne-Marie Poorthuis 06-12395394

Bewonersorganisatie voor energievraagstukken

De energiecoöperatie Wijdemeren staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71045228. 

Statuten Energie Cooperatie Wijdemeren
Jaarplan Energiecoöperatie Wijdemeren 2022
Presentatie jaarplan 2022
Privacy reglement

 

Bestuur

Ulrike de Jong, secretaris
Anne-Marie Poorthuis, voorzitter
Pieter Knijff, penningmeester

Coöperatie van leden

De energiecoöperatie Wijdemeren is een bewonerscoöperatie zonder winstoogmerk. Alle inwoners (inclusief ondernemers, scholen, organisaties en overheid) worden uitgenodigd om lid te worden.
De Energiecoöperatie Wijdemeren bundelt krachten en werkt eraan om met elkaar vanuit de verschillende dorpen in Wijdemeren aan de slag te gaan met de energietransitie.

We doen graag een beroep op jou als bewoner, bedrijf, organisatie, politiek en overheid om dit te steunen. De energiecoöperatie Wijdemeren bouwt aan een professionele maatschappelijke organisatie die met vrijwilligers en een pool van kleine zelfstandigen door, voor en met bewoners werkt om de energietransitie verder te brengen. 

Algemene ledenvergadering

Attentie: ivm achterstand van het accountantskantoor wordt de volgende ALV uitgesteld tot medio juli 2022. Zodra we een datum weten zullen we deze communiceren.

Bent u lid of wilt u lid worden dan hopen we van harte dat u tweemaal per jaar komt naar de algemene ledenvergadering van de energiecoöperatie Wijdemeren.  In november nodigen we u uit om mee te denken over de toekomst. In mei/juni gaat het om het jaarlijkse verslag  van ons coöperatief organiseren.

Energie Verbonden in het Gooi

De Energiecoöperatie Wijdemeren werkt regionaal samen met andere energiecoöperaties in het Gooi. Samen vormen zij ‘Energie Verbonden‘, en staan voor de energietransitie vanuit bewonersperspectief. Een bewonersperspectief begint bij iedereen die lokaal betrokken is bij de energietransitie.

Regionale, provinciale en landelijke samenwerking

Energiecoöperaties bundelen krachten