Energiecoöperatie

Contactgegevens

Energiecoöperatie Wijdemeren
Dodaarslaan 2-b
1241XJ Kortenhoef
contact@ecwijdemeren.nl
Telefoon 035-2343999

Bureauteam voor bewonerscontacten en planning
Marjolijn Bezemer en Josine van Kampen

Bestuur

Ulrike de Jong, secretaris
Anne-Marie Poorthuis, voorzitter
Edwin de Haan, penningmeester

Coöperatie van leden

De energiecoöperatie Wijdemeren is een bewonerscoöperatie zonder winstoogmerk. Alle inwoners (inclusief ondernemers, scholen, organisaties en overheid) worden uitgenodigd om lid te worden.
De Energiecoöperatie Wijdemeren bundelt krachten en werkt eraan om met elkaar vanuit de verschillende dorpen in Wijdemeren aan de slag te gaan met de energietransitie.

We doen graag een beroep op jou als bewoner, bedrijf, organisatie, politiek en overheid om dit te steunen. De energiecoöperatie Wijdemeren bouwt aan een professionele maatschappelijke organisatie die met vrijwilligers en een pool van kleine zelfstandigen door, voor en met bewoners werkt om de energietransitie verder te brengen. 

Bent u lid of wilt u lid worden dan hopen we van harte dat u tweemaal per jaar komt naar de algemene ledenvergadering van de energiecoöperatie Wijdemeren.  In november nodigen we u uit om mee te denken over de toekomst. In mei/juni gaat het om het jaarlijkse verslag  van ons coöperatief organiseren.

Bewonersorganisatie voor energievraagstukken

De energiecoöperatie Wijdemeren staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71045228. 
Statuten Energie Cooperatie Wijdemeren

Jaarrekening 2022
ECW U.A. – definitieve jaarrekening 2022

Kascommissie 2023
Roel Broersma en Geert Willemze 
Verklaring Kascommissie 2022

Energie Verbonden in ’t Gooi

De Energiecoöperatie Wijdemeren werkt regionaal samen met andere energiecoöperaties in het Gooi. Samen vormen zij ‘Energie Verbonden‘, en staan voor de energietransitie vanuit bewonersperspectief. Een bewonersperspectief begint bij iedereen die lokaal betrokken is bij de energietransitie.

Waar nodig  bundelen we onze krachten in de regio om lokaal te versterken en te investeren in ontwikkeling, partnerschap en professionalisering. 

We nemen deel aan het Regionale EnergietransitieTeam samen met gemeenten, netbeheerders, woningcorporaties en anderen.  

Energie Verbonden maakt deel uit van Energie Samen, onze provinciale en landelijke koepel.