Energiecoöperatie

Coöperatie van leden

De energiecoöperatie Wijdemeren is een bewonerscoöperatie zonder winstoogmerk. Alle inwoners (inclusief ondernemers, scholen, organisaties en overheid) worden uitgenodigd om lid te worden.
De Energiecoöperatie Wijdemeren bundelt krachten en werkt eraan om met elkaar vanuit de verschillende dorpen in Wijdemeren de energietransitie verder te brengen.

We doen graag een beroep op jou als bewoner, bedrijf, organisatie, politiek en overheid om dit te steunen. De energiecoöperatie Wijdemeren bouwt aan een professionele maatschappelijke organisatie die (vrijwillig en betaald) door, voor en met bewoners werkt aan het verduurzamen van woningen en wijken

Ben je lid of wil je lid worden dan hopen we van harte dat je tweemaal per jaar komt naar de algemene ledenvergadering van de energiecoöperatie Wijdemeren.  In november nodigen we je uit om mee te denken over de toekomst. In mei/juni gaat het om het jaarlijkse verslag  van ons coöperatief organiseren.

Bewonersorganisatie voor energievraagstukken

Bestuur 
Anne-Marie Poorthuis, voorzitter
Ulrike de Jong, secretaris
Edwin de Haan, penningmeester

Operationeel directeur
Yolande Neervoort

Jaarplan
ECWijdemeren 2024

Statuten ECWijdemeren
De energiecoöperatie Wijdemeren staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71045228. 

Jaarrekening 2022
ECW U.A. – definitieve jaarrekening 2022

Kascommissie 2023
Roel Broersma en Geert Willemze 
Verklaring Kascommissie 2022

ALV 1 november 2023
Besluitenlijst van de ALV 1 November 2023

ALV 19 september 2024 om 19.00 uur

De ALV rond de jaarrekening en het jaarverslag is verplaatst naar 19 september 2024. Dit in verband met de overstap naar een nieuwe vorm van jaarrekening ivm de groei van de energiecoöperatie.

Contactgegevens

Energiecoöperatie Wijdemeren
Dodaarslaan 2-b
1241XJ Kortenhoef
contact@ecwijdemeren.nl
Telefoon 035-2343999

Bewonerscontacten en planning per dorp

Marjolijn Bezemer  Kortenhoef  ‘s-Graveland           

Claudia Dowell  Ned den Berg  Ankeveen

 Nicole van Zelst  Nieuw en Oud Loosdrecht  

Anne-Marie Poorthuis Breukeleveen

Een impressie hoe wij ons organiseren als bewonersorganisatie voor energievraagstukken

Energie Verbonden in ’t Gooi

De Energiecoöperatie Wijdemeren werkt regionaal samen met andere energiecoöperaties in het Gooi. Samen vormen zij ‘Energie Verbonden‘ en staan voor de energietransitie vanuit bewonersperspectief. Een bewonersperspectief begint bij iedereen die lokaal betrokken is bij de energietransitie.

Waar nodig  bundelen we onze krachten in de regio om lokaal te versterken en te investeren in ontwikkeling, partnerschap en professionalisering. 

We nemen deel aan het Regionale EnergietransitieTeam samen met gemeenten, netbeheerders, woningcorporaties en anderen.  

Energie Verbonden maakt deel uit van Energie Samen, onze provinciale en landelijke koepel.