Coöperatie

Coöperatie van leden

De energiecoöperatie Wijdemeren is een bewonerscoöperatie zonder winstoogmerk. Alle inwoners (inclusief ondernemers, scholen, organisaties en overheid) worden uitgenodigd om lid te worden.
De Energiecoöperatie Wijdemeren bundelt krachten en werkt eraan om met elkaar vanuit de verschillende dorpen in Wijdemeren aan de slag te gaan met de energietransitie.

We doen graag een beroep op jou als bewoner, bedrijf, organisatie, politiek en overheid om dit te steunen. De energiecoöperatie Wijdemeren bouwt aan een professionele maatschappelijke organisatie die met vrijwilligers en een pool van kleine zelfstandigen door, voor en met bewoners werkt om de energietransitie verder te brengen. 

Algemene ledenvergadering

Bij een coöperatie zijn de leden ‘eigenaar’. Bent u lid of wilt u lid worden dan hopen we van harte dat u tweemaal per jaar komt naar de algemene ledenvergadering van de energiecoöperatie Wijdemeren.  In november nodigen we u uit om mee te denken over de toekomst. In mei/juni gaat het om het jaarlijkse verslag  van ons coöperatief organiseren.
De energiecoöperatie Wijdemeren staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71045228. 

Vrijdag 6 augustus 2021 14 uur speciale ALV (aansluitend op 21 juli 2021) voor het vaststellen van de gewijzigde statuten.

Statuten Energie Cooperatie Wijdemeren
notulen 21juli ALV
Besluit statutenwijziging 6 augustus 2021

Bestuur

Pieter Knijff, penningmeester
Anne-Marie Poorthuis, voorzitter
Ulrike de Jong, secretaris

Energie Verbonden in het Gooi

De Energiecoöperatie Wijdemeren werkt regionaal samen met andere energiecoöperaties in het Gooi. Samen vormen zij ‘Energie Verbonden‘, en staan voor de energietransitie vanuit bewonersperspectief. Een bewonersperspectief begint bij iedereen die lokaal betrokken is bij de energietransitie.

Regionale en landelijke samenwerking

Energiecoöperaties bundelen krachten