Hoomdossier

Hoomdossier
Het Hoomdossier is een digitaal energiebesparingsplan. Hier kunt u uw woning in kaart brengen en advies inwinnen over welke (kleine en grote) energiebesparende maatregelen passend zijn voor uw woning. Beantwoord de vragen over uw huis, kies welke verbeteringen gewenst zijn en ontdek wat het kost en wat het oplevert.

Vraag uw energiecoach naar de mogelijkheden of neem contact op met de energiecoöperatie.