Kleine bespaarmaatregelen

In het kader van de RRE (regeling reductie energiegebruik van BZK) die begin 2020 is gestart en (vanwege corona) doorloopt tot eind maart 2021 zijn wij de uitdaging aangegaan om 1000 huishoudens te bereiken. Hiervoor worden verschillende acties uitgevoerd:

 • Doorgeefstekkers
  Gebruiksmeters waarmee het gebruik van verschillende apparaten kan worden gemeten en eventuele energieslurpers in huis kunnen worden ontdekt. We vragen bewoners om de stekker na twee weken door te geven aan een andere bewoner, zodat ook de netwerken van bewoners zelf worden gebruikt.
 • Energiecoachgesprekken en straatgesprekken met voucher. Bewoners ontvangen bij energiecoachgesprekken en straatgesprekken een voucher voor kleine bespaarproducten zoals folie voor achter de verwarming, tochtstrip, ed en een placemat met 24 bespaartips.
 • Gratis quickwarmtescans. Bewoners krijgen in het kader van de RRE een gratis quickwarmtecan waarmee de energielekken van het huis in beeld gebracht worden. Samen met de bewoner wordt bekeken wat er aan gedaan kan worden.
 • Gloeilamp eruit LEDlamp erin. Om te stimuleren dat mensen overgaan op LED krijgen mensen bij het inleveren van gloeilampen een account met €50 voor het aanschaffen van LEDlampen. 
 • Energielessen basisscholen en verenigingen. Energielessen over kleine bespaarmaatregelen. De kinderen leren meten met de gebruiksmeters en doen mee met de actie Gloeilamp eruit, LEDlamp erin.

RREW-actie 2021

Vanaf april 2021 hopen we te werken met de nieuwe RREW (regeling reductie energiegebruik van BZK). Deze nieuwe regeling, die doorloopt tot 1 juli 2022 richt zich voor minimaal 50% op huurders en vraagt dus samenwerking met de woningcorporaties. Voor deze RREW gaan we de uitdaging aan om 1000 huurders en 1000 woningeigenaren te bereiken. Hiervoor worden verschillende acties uitgevoerd:

 • Kompas op Groen, een energie-educatieprogramma bestaande uit een tentoonstelling en een lesprogramma waarmee we minimaal 250 kinderen en hun ouders kunnen bereiken. Via schoolkinderen bereiken we bewoners van 30-50 jaar (zie project).
 • Energiefestival, start campagne RREW (vergelijk duurzame week Wijdemeren)
 • Energieklussers voor kleine bespaarmaatregelen. Bewoners worden bewust gemaakt van kleine bespaarmaatregelen. Zij krijgen een voucher waarmee ze kleine bespaarproducten kunnen bestellen. Indien bewoners zelf niet in staat zijn om deze te plaatsen kunnen ze beroep doen op een energieklusser.
 • Energiecoachgesprekken met tips kleine bespaarmaatregelen en voucher
 • Actie verwarming op 60% met energieklusser en tips kleine bespaarmaatregelen
 • Actie waterzijdig inregelen verwarming met inregelkit, energieklusser en nacontrole installateur.
 • Actie gloeilamp eruit. LEDlamp erin.