Projecten

Duurzame Dorpen in Actie

Duurzame dorpen in actie is een initiatief van de Energiecoöperatie Wijdemeren. Bewoners worden uitgenodigd om nieuwe initiatieven te nemen en de energiecoöperatie faciliteert ontwerp- en ontwikkelbijeenkomsten om de initiatieven verder te brengen. In 2020 is samen met de gemeente een prijsvraag uitgeschreven voor duurzame energie-initiatieven. De gemeente heeft daarvoor drie prijzen beschikbaar gesteld. We volgens de prijswinnaars die eraan werken om hun initiatieven tot wasdom te brengen. 

Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie

De Energiecoöperatie Wijdemeren, die werkt door en voor bewoners, heeft samen met een bewonersgroep uit Ankeveen het initiatief genomen voor de proeftuin Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie. Een mogelijkheid voor Ankeveen (kern) om de uitdaging van CO2-reductie aan te gaan en het dorp duurzaam op de kaart zetten. Als proeftuin doe je mee met een programma aardgasvrije wijken van Binnenlandse Zaken. Word je aangemerkt als proeftuin dan ontvang je een financiering om in acht jaar aardgas te vervangen door een alternatieve warmtebron. 

Duurzame huurdersproject

Een uitdaging om 1000 huurders in Wijdemeren te bereiken en te inspireren met kleine bespaarmaatregelen. 
De acties voor kleine bespaarmaatregelen worden mede mogelijk gemaakt door de RREW (regeling reductie energiegebruik van BZK). Deze regeling loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2022 en richt zich voor minimaal 50% op huurders. Daarvoor werken we samen met de woningcorporaties. 

Buurt-energieproject Bomenbuurt Loosdrecht

De energiecoöperatie Wijdemeren heeft in overleg met de gemeente besloten om een buurt-energieproject te starten in de bomenbuurt Loosdrecht. De energiecoöperatie start buurt-energieprojecten wanneer er genoeg initiatiefkracht en draagkracht is in een bepaalde buurt. De keuze is gevallen op deze buurt vanwege de verschillende initiatieven en mogelijkheden die bij elkaar komen in deze buurt. In feite brengen we met het buurt-energieproject verschillende deelprojecten bij elkaar en leggen we een basis voor een wijkuitvoeringsplan in het kader van de transitievisie warmte.