Regionale bedrijvenbank

De Regionale Bedrijvenbank is een overzicht van regionale bouw-, installatie- en isolatiebedrijven, (energie-) adviesbureaus en de  Energiecoöperaties Gooi- & Vechtstreek. Door te klikken op één of enkele vinkjes van de bedrijfscategorieën waar u naar zoekt (de linker kolom) vindt u de bedrijven in de regio die deze werkzaamheden verrichten. Onderaan de pagina staat een link om terug te keren naar de hoofdpagina. De bedrijven zijn geselecteerd op basis van een goede referentie van de energiecoöperaties, energiecoaches en andere bewoners. Met de bedrijvenbank worden bewoners uit de regio geholpen om geschikte bedrijven te vinden voor verduurzaming van hun woning en omgeving.

De bedrijvenbank is een levende database en kent regelmatige updates. Een nieuw bedrijf of aanvullende bedrijfsinformatie kan worden toegevoegd, maar ook kan na overleg (en hoor en wederhoor) door EnergieVerbonden worden besloten dat bedrijven niet meer deelnemen aan de bedrijvenbank. Bewoners en de energiecoaches in de regio worden nadrukkelijk gevraagd hun ervaringen te delen, mogelijk nieuwe bedrijven aan te dragen die passen binnen de bedrijvenbank of voorstellen te doen ter verbetering van de tool, via email of via de lokale energiecoöperatie.

Aparte selectie collectieve inkoop

De Regionale Bedrijvenbank is niet gelijk aan de Collectieve Inkoop van Energie Verbonden. Voor de collectieve inkoop wordt jaarlijks een klein aantal bedrijven geselecteerd volgens uitgebreide kwaliteits- en referentiecriteria. Met de deelnemende bedrijven zijn o.a. prijs-, kwaliteits- en garantieafspraken gemaakt. De processen worden bewaakt door de energiecoöperaties en energiecoaches begeleiden bewoners bij een eventuele schouw, het offertetraject en de uitvoering. Jaarlijks worden de processen en werkzaamheden van deze deelnemende bedrijven geëvalueerd en zo nodig bijgesteld of worden andere bedrijven geselecteerd.