Waterzijdig inregelen

Tot 20% te besparen op gasgebruik met waterzijdig inregelen en CV-tuning

Wat is waterzijdig inregelen?

Waterzijdig inregelen is het optimaliseren van de warmteverdeling door de verwarmingsinstallatie met als doel het besparen van energie en het verhogen van comfort. Door de temperatuur en de hoeveelheid water die per minuut door een radiator stroomt af te stemmen op de capaciteit van de radiator en de verhouding tussen de radiatoren onderling wordt het gelijkmatiger warm in huis, hoeft de ketel minder hard te werken en kan vaak zelfs de ingestelde temperatuur omlaag zonder in te boeten op comfort!

Binnen de energiecoöperatie werken we met een innovatief systeem waarmee onze coaches in ca 1 tot 1,5 uur de waterzijdige inregelstaat van de verwarmingsinstallatie kunnen meten en waar mogelijk* direct inregelen. Het inregelen kan worden uitgevoerd voor verwarmingssystemen met een CV-ketel en radiatoren en/of convectoren. Vloerverwarming kan als geheel worden gemeten maar het inregelen, zeker van individuele zones, duurt door het trage opwarmen/afkoelen te lang.

De resultaten van de meting met de uitgevoerde optimalisaties en eventuele resterende verbeterpunten (voor jezelf of de eigen installateur) krijg je in een digitaal rapport toegestuurd.

* Waar mogelijk omdat niet alle radiatoren regelbaar zijn en bepaalde instellingen van de ketel zoals pompsnelheid en vermogen zich in het installateursmenu bevinden. Wij kunnen hierin adviseren maar geen verantwoordelijkheid nemen voor (toekomstige) storingen en garantie.

Mogelijke bevindingen en verbeterpunten:

  • De flow door een radiator is te hoog of laag waardoor deze niet optimaal werkt 
  • Het vermogen van de ketel staat te hoog of laag waardoor het systeem niet efficiënt of goed opwarmt
  • De pompsnelheid van de ketel staat te hoog of laag waardoor het systeem niet efficiënt of goed opwarmt
  • De retourtemperatuur van de ketel is te hoog waardoor de HR-ketel niet ‘HR’ werkt
  • De nalooptijd van de pomp kan worden verlengd waardoor nog aanwezige warmte kan worden afgegeven
  • Er zit lucht in het systeem waardoor een of meerdere radiatoren niet goed opwarmen
  • De ketel is verkeerd om aangesloten waardoor het gehele systeem niet goed opwarmt*
  • Een radiator is verkeerd om aangesloten waardoor deze niet goed opwarmt en/of als bypass fungeert*
  • Er zit een bypass in het systeem waardoor het systeem niet efficiënt of goed opwarmt*
  • Een leiding is (deels) geblokkeerd of onvoldoende geïsoleerd*