Wijkuitvoeringsplan warmte

De gemeente Wijdemeren heeft in de transitievisie warmte vier verkenningsbuurten benoemd. In 2023 is onderzoek gedaan naar de warmteoplossingen voor deze verkenningsbuurten. Uit deze verkenningen zijn twee buurten naar voren gekomen waar een warmtenet kansrijk is. Dit zijn de Blijkpolder Nederhorst den Berg en Kortenhoef Noord. Beide buurten hebben aquathermie van afvalwater (TEA) als lokale warmtebron. Voor Blijkpolder wordt komend jaar 2024 een wijkuitvoeringsplan voorbereid.  Voor Kortenhoef Noord wordt in 2024 een isolatieproject georganiseerd en daarna een wijkuitvoeringsplan voorbereid. In de andere twee buurten (Loosdrecht Noord en Ankeveen) worden ook isolatieprogramma’s ingezet en worden individuele warmteoplossingen nader verkend.