Duurzame buurt

Bewonersgroepen denken mee

De energiecoöperatie werkt door, voor en met bewoners, maar daarnaast is de ambitie dat we in elke wijk een speciale bewonersgroep vormen die actief meedenkt en meewerkt aan het voorbereiden van alternatieve warmte in plaats van gas. Soms is dat een warmtenet en soms zijn dat individuele warmtepompen. We hopen dat uit elke straat minimaal een bewoner wil deelnemen. We organiseren daarnaast straatgesprekken en bewonersavonden om bewoners te blijven informeren en betrekken. Lees verder op de aparte buurtwarmtepagina’s

Van straatgesprek naar straatproject

Weet u wat uw buren doen aan energiebesparing? Misschien hebt u wel dezelfde plannen? Of dezelfde vragen? Mobiliseer uw buren en ga in gesprek! Mogelijk hebt u een antwoord op de vraag van de buren of kunt u met de straat een energiebesparingsplan ontwikkelen, een collectieve inkoop doen, een warmtenet realiseren. De energiecoöperatie ondersteunt u graag. Er zijn diverse mogelijkheden om krachten te bundelen. Lees verder over straatgesprekken

Voorbeeldhuizenroute

Jaarlijks organiseren wij een duurzame voorbeeldhuizenroute. Interesse om mee te doen? Neem gerust contact op met de energiecoöperatie voor nadere informatie. Lees verder over voorbeeldhuizen.

.