Energie-educatie Kompas op Groen

Kompas op Groen

Schoolkinderen van groep 5-6-7 bezoeken samen met hun ouders de tentoonstelling Kompas op Groen. De les bij de tentoonstelling kan worden begeleid door de vrijwillige energiecoaches van de lokale  Energiecoöperatie al of niet met ondersteuning van (extra) gastdocenten. In aansluitende lessen op school verwerken de kinderen hun ideeën voor de toekomst op een kunstzinnige manier in een maquette, ze krijgen een les “Energiecoach Junior” zodat zij zelf energieadviezen kunnen geven aan ouders of familie en ze gaan thuis in gesprek over energiebesparing. Zo worden zij met hoofd, hart en handen betrokken bij de energietransitie.
Lees verder