Bewonersorganisatie voor energievraagstukken

Van kleine bespaarmaatregelen tot isoleren van uw huis, zonnepanelen voor uw elektriciteit en alternatieve warmtebronnen voor uzelf of met de buurt.
Samen kunnen we een enorme impuls geven aan het duurzaam en toekomstbestendig maken van onze huizen en onze dorpen.
Doe mee! Door, voor en met bewoners. 

Woon je in een verkenningsbuurt?

Blijkpolder Nederhorst de Berg dinsdag 21 februari 2023 in de Warinschool
Kortenhoef Noord donderdag 23 februari 2023 in de Regenboogschool
Ankeveen (kern) maandag 6 maart 2023 Locatie volgt
Nieuw Loosdrecht (bomenbuurt en Schildersbuurt) in het gemeentehuis Wijdemeren

Meld je aan voor de bewonersavond! 
Deze bewonersavonden presenteert onderzoekbureau Merosch de resultaten van het onderzoek naar collectieve en individuele warmteoplossingen. 

Nieuwsbrief
Meld je aan 

Winteracties

Eerste hulp bij stijgende energielasten 

Problemen met uw energierekening?
Vragen over energiegebruik?
 

Iedere maandagochtend
9-12 uur inloopspreekuur voor al uw energievragen
Dodaarslaan 16 Kortenhoef 

Hulp nodig? Laten we samen kijken hoe we het energiegebruik en de energierekening om laag kunnen te krijgen. 

U vindt bij ons een vaste contactpersoon die naar u luistert, met u meedenkt en samen met u mogelijke  besparingen aanpakt.

 Schroom niet en neem contact op met Marjolijn Bezemer,  0648545227 of mail

23 november druk bezochte avond voor collectieve inkoopacties

Woensdag 23 november was de drukbezochte  bewonersavond voor collectieve inkoopacties. Bekijk de presentatie collectieve inkoop 
Meedoen? Je kunt hier een collectieve inkoopactie aanvragen.

Eerste lustrum 17 november 2022

Op 17 november 2022 vierde de Energiecoöperatie Wijdemeren tijdens de ALV haar eerste lustrum en haar 700e lid. Ulrike de Jong gaf met een leuke fotocollage een terugblik. Pieter Knijff en Anne-Marie Poorthuis keken vooruit naar 2023. De nieuwe wethouder Maarten Hoelscher was erbij met felicitaties. André Dippell, directeur van onze eigen coöperatieve energieleverancier gaf een kijkje achter de schermen van de energiemarkt.

Verduurzamen eigen woning: energiecoach

Hebt u vragen of weet u niet waar u moet beginnen met verduurzamen van uw huis? Maak dan eerst een afspraak met een energiecoach.

Energiecoaches zijn betrokken bewoners, ervarings-deskundigen of vrijwillige professionals die getraind zijn en graag met u meedenken over het verduurzamen van uw woning (isolatie en energie-besparing). Deskundig en gratis! Vraag een gesprek aan.

Let op uw energiegebruik. Ook met kleine bespaarmaatregelen kunt u een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de woning en de buurt.

Buurtverkenningen

We moeten af van het aardgas, maar hoe?
De gemeente Wijdemeren heeft Ankeveen, Nieuw-Loosdrecht noord, Kortenhoef noord en Blijkpolder aangewezen als zogenaamde verkenningsbuurten om te onderzoeken wat de beste alternatieven voor aardgas zijn. Lees verder op de websites per dorp: 

Kortenhoef/’s-Graveland
Loosdrecht/Breukeleveen
Nederhorst den Berg
Ankeveen

Wil jij je inzetten om jouw buurt aardgasvrij te maken? 

Doe mee in de bewonersgroep of wordt buurtverkenner bij de energiecoöperatie Wijdemeren!

Coöperatieve opwekking 

25 november hebben we de opening van onze zonnestroominstallatie op Stal Hilverzicht gevierd samen met de participanten, de wethouder en andere belangstellenden. 

Nieuwe projecten

In januari 2023 starten we met de subsidieaanvragen voor vier nieuwe SCE  (coöperatieve energieopwekking) projecten. 
Bent u inwoner van Wijdemeren en wilt u investeren in lokale zonne-energie opwekking.  Meldt u vast aan voor de interesselijst. Lees verder

Gratis dakscan en projectverkenning voor grote daken >250m2

Een uitnodiging aan alle ondernemers en andere bewoners van Wijdemeren om daken te beleggen met zonnepanelen. Allereerst voor eigen gebruik, maar is het dak groter dan u zelf nodig hebt, dan nodigen wij u van harte uit om mee te werken aan het beleggen van het hele dak. Er zijn verschillende financierings-constructies en subsidie-regelingen die we daarvoor kunnen inzetten.
We komen graag in contact. 
Lees verder grote dakenplan

Collectieve inkoopacties

We organiseren samen met de andere energiecoöperaties in het Gooi een collectieve inkoopactie voor isolatie, zonnepanelen en groene daken.
Door, voor en met bewoners. 
Een kwalitatief, betrouwbaar en betaalbaar aanbod voor het verduurzamen van de woningen.

Zie voor uitgebreide brochures en directe inschrijving voor de collectieve inkoopacties de speciale website van de samenwerkende energie-coöperaties in ’t Gooi (Energie Verbonden). 

Energiecoach worden? 

Bent u een betrokken bewoner, een ervaringsdeskundige of een vrijwillige professional? Wilt u deel uitmaken van ons team van energiecoaches? Via energiecoachgesprekken andere bewoners helpen de stappen naar het verduurzamen van het huis helder te krijgen? Doe dan mee aan de training voor energiecoaches. U leert kijken naar de bouwkundige en installatietechnische staat van de woning en adviezen geven over het verduurzamen van de woning.

Straatgesprekken

Via straatgesprekken voorbereiden van collectieve inkoopacties. Luister naar de ervaringen van een bewoner

Wilt u ook een straatgesprek? Neem dan contact op. De energiecoöperatie ondersteunt het graag. Lees de ervaringen van andere straten.

Last van vocht onder de vloer

Luister naar de tip van Pieter Knijff. De korrels zorgen voor een droge kruipruimte. 
Ook interesse in een straatgesprek? Neem gerust contact op met de energiecoöperatie. Wij helpen u graag.

Landelijke isolatiestandaard

Voor verduurzamen bestaande woningen. Gebaseerd op bouwkundige/ technische mogelijkheden in combinatie met financiële haalbaarheid.

Vaststellen wat is er aan isolatie nodig is om woningen met lagere temperaturen te kunnen verwarmen dan nu veelal gebruikelijk is (max 50°). 

Alle energiecoaches worden getraind in deze nieuwe isolatiestandaard

Vragen of gewoon nieuwsgierig? Maak een afspraak met een energiecoach. 

Kleurrijke tentoonstelling Kompas op Groen

Acht kleurrijke huisjes laten de ontwikkeling van brandstof en energievoorziening zien van bijna anderhalve eeuw. 
Energie-educatie voor het basisonderwijs

Lokaal professioneel-maatschappelijk organiseren

De energiecoöperatie Wijdemeren heeft zich ontwikkeld tot een professionele maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt met betaalde en niet-betaalde lokale deskundigheid. 

Een platform voor de energietransitie dat rond elk vraagstuk en/of opdracht een netwerkje bouwt van betaalde en niet-betaalde deskundigheid uit de lokale samenleving. 

De energiecoöperatie werkt vanuit de dorpskernen om de energietransitie zo toegankelijk mogelijk te maken.

De energiecoöperatie gaat uit van vier pijlers

  • klimaatbewustzijn
  • energiebesparing
  • energieopwekking
  • buurtwarmte

Meewerken en/of lid worden

Steun de energiecoöperatie met uw lidmaatschap of kom zelf meewerken. Meer dan dertig betrokken bewoners werken (vrijwillig en betaald) mee aan een diversiteit van activiteiten, werkwijzen, campagnes en projecten. 

Regionaal krachten bundelen 

Waar nodig  bundelen we onze krachten in de regio om lokaal te versterken en te investeren in ontwikkeling, partnerschap en professionalisering.
Energie Verbonden is het samenwerkingsverband van energiecoöperaties in het Gooi. Als partner in de Regionale Energie Strategie staan wij voor de energietransitie vanuit bewonersperspectief. 

Duurzame dorpen in actie

Weet u nog? Onze prijsvraag van twee jaar geleden? We starten graag weer een prijsvraag en een initiatieventafel om initiatieven verder te brengen. 

Hebt u zelf een duurzaam initiatief? Sluit u aan bij de initiatieventafel 2023.  

Trias -energetica

Weet u hoe energiezuinig uw woning is? Ziet u mogelijkheden om energie te besparen? Is uw huis geïsoleerd? Zijn uw apparaten zuinig in gebruik? Let u op uw energiegebruik?

  • Voorkom verspilling, wees zorgvuldig met energiegebruik
  • Gebruik energie uit duurzame bronnen
  • Gebruik fossiele brandstoffen efficiënt en alleen als het echt niet anders kan

Klimaatakkoord – bebouwde omgeving 

De afspraak in het Klimaatakkoord is dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er moet daarvoor flink wat gebeuren. Als eerste stap worden tot 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd. Dat gaat wijk voor wijk. De gemeentes weten in 2021 welke wijk wanneer aan de beurt is. Bewoners worden daarbij betrokken. Het is de bedoeling dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening.

Klimaatakkoord-elektriciteit

In 2030 komt 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. Tegelijk groeit de vraag naar elektriciteit. Omdat de stroomvoorziening meer afhankelijk wordt van het grillige weer zijn veel maatregelen nodig om de levering betrouwbaar te houden.

.

Energietransitie

De energietransitie is -in zijn essentie- de overgang van een energiesysteem gebaseerd op fossiele energiebronnen naar een energiesysteem gebaseerd op duurzame en CO2-neutrale energiebronnen.

Naast de inzet van heel veel bewoners krijgt de Energiecoöperatie Wijdemeren (financiële) ondersteuning van de gemeente Wijdemeren en de provincie Noord-Holland.

De energiecoöperatie Wijdemeren maakt deel uit van landelijke, provinciale en regionale samenwerkingsverbanden. Een coöperatieve beweging voor de energietransitie.