Bewonersorganisatie voor energievraagstukken

Van kleine bespaarmaatregelen tot isoleren van uw huis, zonnepanelen voor uw elektriciteit en alternatieve warmtebronnen voor uzelf of met de buurt. Samen kunnen we een enorme impuls geven aan het duurzaam en toekomstbestendig maken van onze huizen en onze dorpen. Doe mee!

Collectieve inkoopacties

We organiseren samen met de andere energiecoöperaties in het Gooi een collectieve inkoopactie voor isolatie, zonnepanelen en groene daken.
Door, voor en met bewoners. 
Een kwalitatief, betrouwbaar en betaalbaar aanbod voor het verduurzamen van de woningen.

Zie voor uitgebreide brochures en directe inschrijving voor de collectieve inkoopacties de speciale website van de samenwerkende energie-coöperaties in ’t Gooi.

Buurtverkenningen

We moeten af van het aardgas, maar hoe?
De gemeente Wijdemeren heeft Ankeveen, Nieuw-Loosdrecht noord, Kortenhoef noord en Blijkpolder aangewezen als zogenaamde verkenningsbuurten om te onderzoeken wat de beste alternatieven voor aardgas zijn. Lees verder op de websites per dorp: 

Kortenhoef/’s-Graveland
Loosdrecht/Breukeleveen
Nederhorst den Berg
Ankeveen

Wil jij je inzetten om jouw buurt aardgasvrij te maken? 

Doe mee in de bewonersgroep of wordt buurtverkenner bij de energiecoöperatie Wijdemeren!

Eerste hulp bij energielasten

Problemen met uw energierekening, vragen over energiegebruik of bespaarmaatregelen? 
Kunt u hulp gebruiken, welke hulp dan ook? Schroom niet en neem contact op met Marjolijn Bezemer, Energiecoöperatie Wijdemeren, 0648545227 of marjolijn@ecwijdemeren.nl

Samen gaan wij kijken wat er voor u nodig is en welke mogelijkheden er zijn.
U vindt bij ons een vaste contactpersoon die naar u luistert en met u meedenkt. Samen met u kijken we naar de diverse hulpmogelijkheden. We hebben geen toverstokje en kunnen helaas geen wonderen verrichten, maar zullen ons uiterste best doen om u zo goed mogelijk te helpen. We bekijken per situatie wat er nodig is en wat we kunnen bieden.

De hybride warmtepomp als tussenstap

Zoekt u ook naar mogelijkheden voor de korte termijn om het gebruik van gas te verminderen.
Naast de klimaatproblemen zijn ook de hoge grasprijzen een stimulans om na te denken over alternatieven. Een hybride warmtepomp is een interessante tussenstap. En geeft tegelijk ruimte ook met elkaar de mogelijkheden voor de lange termijn in de buurt te onderzoeken. Lees verder

Een hybride warmtepomp naast de CV geplaatst. 

Duurzaam door, voor en met bewoners

De energiecoöperatie Wijdemeren helpt u graag verder met het verduurzamen van uw woning en uw dorp. 

Steun de energiecoöperatie met uw lidmaatschap of kom zelf meewerken. Meer dan dertig betrokken bewoners werken (vrijwillig en betaald) mee aan een diversiteit van activiteiten, werkwijzen, campagnes en projecten. 

Verduurzamen eigen woning: energiecoach

Hebt u vragen  of weet u niet waar u moet beginnen met verduurzamen van uw huis? Maak dan eerst een afspraak met een energiecoach.

Energiecoaches zijn betrokken bewoners, ervarings-deskundigen of vrijwillige professionals die getraind zijn en graag met u meedenken over het verduurzamen van uw woning (isolatie en energie-besparing). Deskundig en gratis! Vraag een gesprek aan.

Let ook op uw energiegebruik. Ook met kleine bespaarmaat-regelen kunt u een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de woning en de buurt. 

Warmtescans worden vanwege de temperatuur alleen aangeboden tussen eind oktober en begin maart.

Participeren in coöperatieve opwekking 

Bent u bewoner van een van de andere dorpen van Wijdemeren en wilt u investeren in lokale zonne-energieopwekking.  Er zijn verschillende projecten in voorbereiding. Lees verder

Gratis dakscan en projectverkenning voor grote daken >250m2

Een uitnodiging aan alle ondernemers en andere bewoners van Wijdemeren om daken te beleggen met zonnepanelen. Allereerst voor eigen gebruik, maar is het dak groter dan u zelf nodig hebt, dan nodigen wij u van harte uit om mee te werken aan het beleggen van het hele dak. Er zijn verschillende financierings-constructies en subsidie-regelingen die we daarvoor kunnen inzetten.
We komen graag in contact. 
Lees verder grote dakenplan

Kleurrijke tentoonstelling Kompas op Groen

Acht kleurrijke huisjes laten de ontwikkeling van brandstof en energievoorziening zien van bijna anderhalve eeuw. 
Energie-educatie voor het basisonderwijs

In maart 2022 zijn we op de scholen in Loosdrecht.

In mei de laatste scholen van Kortenhoef. 

Duurzame dorpen in actie

Weet u nog? Onze prijsvraag van twee jaar geleden? We starten graag weer een prijsvraag en een initiatieventafel om initiatieven verder te brengen. 

Hebt u zelf een duurzaam initiatief? Sluit u aan bij de initiatieventafel 2022.  

Energiecoach worden? 

Bent u een betrokken bewoner, een ervaringsdeskundige of een vrijwillige professional? Wilt u deel uitmaken van ons team van energiecoaches? Via energiecoachgesprekken andere bewoners helpen de stappen naar het verduurzamen van het huis helder te krijgen? Doe dan mee aan de training voor energiecoaches. U leert kijken naar de bouwkundige en installatietechnische staat van de woning en adviezen geven over het verduurzamen van de woning.

Straatgesprekken

Via straatgesprekken voorbereiden van collectieve inkoopacties. Luister naar de ervaringen van een bewoner

Wilt u ook een straatgesprek? Neem dan contact op. De energiecoöperatie ondersteunt het graag. Lees de ervaringen van andere straten.

Last van vocht onder de vloer

Luister naar de tip van Pieter Knijff. De korrels zorgen voor een droge kruipruimte. 
Ook interesse in een straatgesprek? Neem gerust contact op met de energiecoöperatie. Wij helpen u graag.

Landelijke isolatiestandaard

Voor verduurzamen bestaande woningen. Gebaseerd op bouwkundige/ technische mogelijkheden in combinatie met financiële haalbaarheid.

Vaststellen wat is er aan isolatie nodig is om woningen met lagere temperaturen te kunnen verwarmen dan nu veelal gebruikelijk is (max 50°). 

Alle energiecoaches worden getraind in deze nieuwe isolatiestandaard

Vragen of gewoon nieuwsgierig? Maak een afspraak met een energiecoach. 

1750 duurzame huurders

De actie voor kleine bespaarmaatregelen 2021 die de energiecoöperatie samen met de gemeente en de woningcorporaties heeft uitgevoerd, is succesvol verlopen. 

We hebben 1750 huurders bereikt. Met name via huis aan huisacties hebben bewoners een gratis account of een tasje met energiebespaarproducten ontvangen. De energiecoaches hebben veel mensen gesproken en geïnspireerd tot kleine bespaarmaatregelen. Lees verder 

Lokaal professioneel-maatschappelijk organiseren

De energiecoöperatie Wijdemeren heeft zich ontwikkeld tot een professionele maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt met betaalde en niet-betaalde lokale deskundigheid. 

Een platform voor de energietransitie dat rond elk vraagstuk en/of opdracht een netwerkje bouwt van betaalde en niet-betaalde deskundigheid uit de lokale samenleving. 

De energiecoöperatie werkt vanuit de dorpskernen om de energietransitie zo toegankelijk mogelijk te maken.

Regionaal krachten bundelen 

Waar nodig  bundelen we onze krachten in de regio om lokaal te versterken en te investeren in ontwikkeling, partnerschap en professionalisering.
Energie Verbonden is het samenwerkingsverband van energiecoöperaties in het Gooi. Als partner in de Regionale Energie Strategie staan wij voor de energietransitie vanuit bewonersperspectief. 

Energietransitie

De energietransitie is -in zijn essentie- de overgang van een energiesysteem gebaseerd op fossiele energiebronnen naar een energiesysteem gebaseerd op duurzame en CO2-neutrale energiebronnen.

Trias -energetica

Weet u hoe energiezuinig uw woning is? Ziet u mogelijkheden om energie te besparen? Is uw huis geïsoleerd? Zijn uw apparaten zuinig in gebruik? Let u op uw energiegebruik?

  • Voorkom verspilling, wees zorgvuldig met energiegebruik
  • Gebruik energie uit duurzame bronnen
  • Gebruik fossiele brandstoffen efficiënt en alleen als het echt niet anders kan

Klimaatakkoord – bebouwde omgeving 

De afspraak in het Klimaatakkoord is dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er moet daarvoor flink wat gebeuren. Als eerste stap worden tot 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd. Dat gaat wijk voor wijk. De gemeentes weten in 2021 welke wijk wanneer aan de beurt is. Bewoners worden daarbij betrokken. Het is de bedoeling dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening.

Elektriciteit

In 2030 komt 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. Tegelijk groeit de vraag naar elektriciteit. Omdat de stroomvoorziening meer afhankelijk wordt van het grillige weer zijn veel maatregelen nodig om de levering betrouwbaar te houden.

Naast de inzet van heel veel bewoners krijgt de Energiecoöperatie Wijdemeren (financiële) ondersteuning

De energiecoöperatie Wijdemeren maakt deel uit van landelijke, provinciale en regionale samenwerkingsverbanden