Wijdemeren energieneutraal

Isoleren van uw huis. Zonnepanelen voor uw energie. Kleine bespaarmaatregelen. Alternatieve warmtebronnen voor uw dorp. Help Wijdemeren verduurzamen en draag bij aan een beter milieu. Vragen of steun nodig? Begin met een energiecoachgesprek

Door en voor bewoners

De energiecoöperatie Wijdemeren werkt door en voor bewoners aan de energietransitie. Met een diversiteit aan activiteiten, werkwijzen, campagnes en projecten helpen we u graag verder met het verduurzamen van uw woning en uw dorp. 

Wordt lid van de energiecoöperatie (€12 per jaar) en maak gebruik van een energiecoachgesprek, een warmtescan, een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen of isolatie of kom zelf meewerken in de energiecoöperatie.

We werken inmiddels met een heel team van betrokken bewoners. U kunt energiecoach worden, als vrijwilliger meewerken en (tijdelijk) ingehuurd worden als lokale deskundige.
Het is indrukwekkend wat er aan lokale kennis en ervaring is en dat maken we graag zichtbaar. 
Lees de folder werken bij de Energiecoöperatie Wijdemeren en meldt u aan!

Energiecoach worden? 

Bent u een betrokken bewoner, een ervaringsdeskundige of een vrijwillige professional? Wilt u deel uitmaken van ons team van energiecoaches? Via energiecoachgesprekken andere bewoners helpen de stappen naar het verduurzamen van het huis helder te krijgen? Doe dan mee aan de training voor energiecoaches. U leert kijken naar de bouwkundige en installatietechnische staat van de woning en adviezen geven over het verduurzamen van de woning.

Professioneel-maatschappelijk

De energiecoöperatie Wijdemeren heeft zich de afgelopen twee jaar ontwikkeld tot een professionele maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt met vrijwillige en betaalde lokale deskundigheid. De energiecoöperatie werkt vanuit de dorpskernen om de energietransitie zo toegankelijk mogelijk te maken. Daarbij gaan we uit van vier pijlers: energiebewustzijnenergiebesparingenergieopwekking en de warmtetransitie

Regionale samenwerking

De lokale energiecoöperaties in Gooi en Vechtstreek werken regionaal samen in Energie Verbonden. We  bundelen waar nodig onze krachten om lokaal te versterken en te investeren in ontwikkeling, partnerschap en professionalisering.
Daarnaast zijn we via Energie Verbonden partner in de Regionale Energie Strategie. Wij staan voor de energietransitie vanuit bewonersperspectief
 

Naast de inzet van heel veel bewoners krijgt de Energiecoöperatie Wijdemeren (financiele) ondersteuning van

Daarnaast maken we deel uit van landelijke samenwerkingsverbanden van energiecoöperaties