Welkom

Bewonersorganisatie voor energievraagstukken

Van kleine bespaarmaatregelen tot isoleren van uw huis, zonnepanelen voor uw elektriciteit en alternatieve warmtebronnen voor uzelf of met de buurt. Samen kunnen we een enorme impuls geven aan het duurzaam en toekomstbestendig maken van onze huizen en onze dorpen. Doe mee! Door, voor en met bewoners vormen we een bewonersorganisatie voor energievraagstukken. Onafhankelijk en zonder commerciële belangen. 
Vraag een energiecoach (gratis en betrokken)

Weet u….

 • Wat uw energiegebruik is? 
 • Hoe u energie kunt besparen? 
 • Wat de isolatiestaat is van uw woning?
 • Welke isolatiemaatregelen nog nodig zijn?
 • Welke subsidies u kunt krijgen?
 • Wat een energiebespaarlening is? (tot 0% rente)
 • Hoe u uw huis efficiënt kunt verwarmen?
 • Wat u aan energie kunt opwekken?
 • Wat kan een energiecoach voor u doen? 

Actueel

Eerste hulp bij stijgende energielasten

Problemen met uw energierekening? Vragen over energiegebruik?

U kunt elke dag tussen 10-16 uur binnenlopen in Kortenhoef Dodaarslaan 2b. Wij helpen u graag bij al uw energievragen

Hulp nodig? Laten we samen kijken hoe we het energiegebruik en de energierekening om laag kunnen te krijgen. 

U vindt bij ons een vaste contactpersoon die naar u luistert, met u meedenkt en samen met u mogelijke besparingen aanpakt.

Schroom niet en neem contact op met Marjolijn Bezemer  035-2343999 of mail

Duurzaamheidscentrum en energieloket

16 september 2023 heeft wethouder Els Kruijt ons duurzaamheidscentrum en energieloket geopend. We financieren het centrum vanuit de lidmaatschapsgelden en een subsidie voor energieloketten van de provincie die we samen met de gemeente hebben aangevraagd. 

Meewerken en/of lid worden

Steun de energiecoöperatie met uw lidmaatschap en investeer mee  in zeggenschap en eigenaarschap bewoners. 
Of kom zelf meewerken. Meer dan veertig betrokken bewoners werken (vrijwillig en betaald) mee aan een diversiteit van activiteiten, werkwijzen, campagnes en projecten. 

Lokaal professioneel-maatschappelijk organiseren

De energiecoöperatie werkt vanuit de dorpskernen om de energietransitie zo toegankelijk mogelijk te maken.

De energiecoöperatie Wijdemeren heeft zich ontwikkeld tot een professionele lokale maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt met vrijwillige en betaalde lokale deskundigheid voor alle vraagstukken en opdrachten van de energietransitie. 

De energiecoöperatie gaat uit van vier pijlers

 • klimaatbewustzijn
 • energiebesparing
 • energieopwekking
 • buurtwarmte