Wijdemeren energieneutraal

Van kleine bespaarmaatregelen tot isoleren van uw huis. Zonnepanelen voor uw energie en alternatieve warmtebronnen voor uzelf of met uw dorp. Help Wijdemeren verduurzamen en draag bij aan een beter milieu. 

Samen kunnen we een enorme impuls geven aan de duurzaamheid en het toekomstbestendig maken van onze huizen en onze dorpen.

Duurzaam door en voor bewoners

De energiecoöperatie Wijdemeren werkt door, voor en met bewoners aan de energietransitie. Met een diversiteit aan activiteiten, werkwijzen, campagnes en projecten helpen we u graag verder met het verduurzamen van uw woning en uw dorp.

Ruim dertig betrokken bewoners werken (vrijwillig en betaald) mee om u te helpen. 

Fijn als u de energiecoöperatie steunt met uw lidmaatschap van € 12 per jaar

Energiecoachgesprekken

Hebt u vragen  of weet u niet waar u moet beginnen met verduurzamen van uw huis? Maak dan eerst een afspraak met een energiecoach.

Energiecoaches zijn betrokken bewoners, ervaringsdeskundigen of een vrijwillige professionals die een training gevolgd hebben voor energiecoach en graag met u meedenken over het verduurzamen van uw woning (isolatie en energiebesparing). 
Deskundig en gratis! Vraag een gesprek aan.

Collectieve inkoopacties

De collectieve inkoopacties voor isolatiemaatregelen, zonnepanelen en groene daken, zijn weer gestart. Meld u aan en kijk ook naar de subsidiemogelijkheden.

Acties kleine bespaarmaatregelen

Ook dit jaar willen we weer  huishoudens bereiken met kleine bespaarmaatregelen
 

 

Verduurzamen woning

Weet u hoe energiezuinig uw woning is? Ziet u mogelijkheden om energie te besparen? Is uw huis geïsoleerd? Zijn uw apparaten zuinig in gebruik? Let u op uw energiegebruik? Investeer in het verduurzamen van uw woning!

Najaarsacties  zonnepanelen, isolatie en groene daken gestart

Samen met de andere energiecoöperaties in het Gooi hebben we ook dit jaar afspraken gemaakt met bedrijven voor een kwalitatief, betrouwbaar en betaalbaar aanbod voor het verduurzamen van de woningen. 
U kunt de informatie vinden in de brochures en op de website.
Heeft u vragen dan helpen wij u graag. Kijk ook naar de interessante subsidies die u krijgt bij het uitvoeren van minimaal twee maatregelen.

1000 duurzame huurders

Interesse in een gratis account van € 60 of een tasje met energiebesparende producten.  Lees verder 

Duurzame dorpen in actie

Hebt u een duurzaam initiatief? Meldt u vast aan en bereidt u voor op de volgende initiatieventafel. Nadere informatie volgt.

Landelijke isolatiestandaard

Voor verduurzamen bestaande woningen. Gebaseerd op bouwkundige/ technische mogelijkheden in combinatie met financiële haalbaarheid.

Vaststellen wat is er aan isolatie nodig is om woningen met lagere temperaturen te kunnen verwarmen dan nu veelal gebruikelijk is (max 50°). 

Alle energiecoaches worden getraind in deze nieuwe isolatiestandaard

Vragen of gewoon nieuwsgierig? Maak een afspraak met een energiecoach. 

Last van vocht onder de vloer

Luister naar de tip van Pieter Knijff. De korrels zorgen voor een droge kruipruimte. 
Ook interesse in een straatgesprek? Neem gerust contact op met de energiecoöperatie. Wij helpen u graag.

Straatgesprekken

Via straatgesprekken voorbereiden van collectieve inkoopacties. Luister naar de ervaringen van een bewoner

Wilt u ook een straatgesprek? Neem dan contact op. De energiecoöperatie ondersteunt het graag. Lees de ervaringen van andere straten.

Energiecoach worden? 

Bent u een betrokken bewoner, een ervaringsdeskundige of een vrijwillige professional? Wilt u deel uitmaken van ons team van energiecoaches? Via energiecoachgesprekken andere bewoners helpen de stappen naar het verduurzamen van het huis helder te krijgen? Doe dan mee aan de training voor energiecoaches. U leert kijken naar de bouwkundige en installatietechnische staat van de woning en adviezen geven over het verduurzamen van de woning.

Energieklusser worden?

De energiecoöperatie start in 2021 met een team energieklussers. Hulp bij het bevestigen of aansluiten van kleine bespaarmaatregelen, zoals aluminiumfolie achter de verwarming, een douche-bespaarkop, tochtstrip, LEDlampen, standbykillers, tijdschakelklokken enzovoort.
Bent u handig en wilt u het team komen versterken neem dan contact op met de energiecoöperatie.

Participeren in een coöperatief dak

Bent u bewoner van Wijdemeren en wilt u investeren in zonne-energieopwekking?  Participeer dan mee in een coöperatief groot dak in uw eigen dorp. 

Dakeigenaar

Bent u dakeigenaar van een groot dak? Neem dan contact op met ons grotedakenteam om de mogelijkheden voor zonnepanelen op uw dak te verkennen. U krijgt van ons een gratis dakscan, gefinancierd door de gemeente Wijdemeren. 
Lees verder grote dakenplan

Gaat Ankeveen van het gas af?

Er zijn natuurlijk veel stappen te zetten samen met bewoners voordat het zover is, maar een duidelijk plan is een goed begin. 
De website ankeveen.ecwijdemeren.nl geeft een overzicht van de stappen die we tot nu toe verkend en/of onderzocht hebben voor Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie en de kansen die dat geeft. We nodigen iedereen uit om actief mee te praten zodat we goed weten welke mogelijkheden en vragen er zijn. 

En meld je aan voor een  energiecoachgesprek om de energiestaat van je eigen huis verkennen, zodat je weet welke stappen je nog moet nemen om voorbereid te zijn op Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie.

Aquathermie als warmtebron

Aquathermie uit afvalwater van de rioolwaterzuivering Horstermeer is als warmtebron beschikbaar voor Ankeveen. Deze warmtebron wordt via een warmtenet aangesloten op de woningen en voorzieningen. 

Dorpen Wijdemeren van het gas af?

Heeft u interesse in de warmteoplossingen in uw eigen dorp? Neem contact op met de energiecoöperatie. We helpen u graag verder. 

Meewerken in de energiecoöperatie?

We werken inmiddels met een heel team van betrokken bewoners. U kunt energiecoach worden, als vrijwilliger meewerken en (tijdelijk) ingehuurd worden als lokale deskundige. Het is indrukwekkend wat er aan lokale kennis en ervaring is en dat maken we graag zichtbaar. Naast energiecoaches zijn we op dit moment dringend op zoek naar mensen voor onder andere communicatie en netwerken in de dorpen, acties en projecten. Meldt u aan of neem contact op voor nadere informatie.

Lokaal professioneel-maatschappelijk organiseren
en regionaal krachten bundelen

De energiecoöperatie Wijdemeren heeft zich ontwikkeld tot een professionele maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt met vrijwillige en betaalde lokale deskundigheid. De energiecoöperatie werkt vanuit de dorpskernen om de energietransitie zo toegankelijk mogelijk te maken. Daarbij gaan we uit van vier pijlers: energiebewustzijn, energiebesparing,  energieopwekking en de warmtetransitie. Waar nodig  bundelen we onze krachten in de regio om lokaal te versterken en te investeren in ontwikkeling, partnerschap en professionalisering. Energie Verbonden is het samenwerkingsverband van energiecoöperaties in het Gooi. Als partner in de Regionale Energie Strategie staan wij voor de energietransitie vanuit bewonersperspectief. 

Naast de inzet van heel veel bewoners krijgt de Energiecoöperatie Wijdemeren (financiële) ondersteuning

De energiecoöperatie Wijdemeren maakt deel uit van landelijke en provinciale samenwerkingsverbanden