Wijdemeren energieneutraal

Van kleine bespaarmaatregelen tot isoleren van uw huis. Zonnepanelen voor uw energie en alternatieve warmtebronnen voor uzelf of met uw dorp. Help Wijdemeren verduurzamen en draag bij aan een beter milieu. 

Samen kunnen we een enorme impuls geven aan de duurzaamheid en het toekomstbestendig maken van onze huizen en onze dorpen.

Duurzaam door en voor bewoners

De energiecoöperatie Wijdemeren werkt door en voor bewoners aan de energietransitie. Met een diversiteit aan activiteiten, werkwijzen, campagnes en projecten helpen we u graag verder met het verduurzamen van uw woning en uw dorp.

Attentie: Bij afspraken hanteren we de landelijke coronarichtlijnen. Heeft u zelf klachten verzet dan de afspraak.

Energiecoachgesprekken

Hebt u vragen  of weet u niet waar u moet beginnen met verduurzamen van uw huis? Maak dan eerst een afspraak met een energiecoach.

Energiecoaches zijn betrokken bewoners, ervaringsdeskundigen of een vrijwillige professionals die graag met u meedenken over energiebesparing in uw woning. 
Deskundig en gratis! Vraag een gesprek aan.

Collectieve inkoopacties

De collectieve inkoopacties voor isolatiemaatregelen, zonnepanelen en groene daken, zijn weer gestart. Meld u aan en kijk ook naar de subsidiemogelijkheden.

Acties kleine bespaarmaatregelen

Ook dit jaar willen we weer huishoudens bereiken met kleine bespaarmaatregelen
Dit jaar twee keer 1000 huishoudens met speciale acties voor 1000 huurders

 

Verduurzamen woning

Weet u hoe energiezuinig uw woning is? Ziet u mogelijkheden om energie te besparen? Is uw huis geïsoleerd? Zijn uw apparaten zuinig in gebruik? Let u op uw energiegebruik? Investeer in het verduurzamen van uw woning!

Straatgesprekken

Via straatgesprekken voorbereiden van collectieve inkoopacties. Luister naar de ervaringen van een bewoner

Wilt u ook een straatgesprek? Neem dan contact op. De energiecoöperatie ondersteunt het graag. Lees de ervaringen van andere straten.

Energiecoach worden? 

Bent u een betrokken bewoner, een ervaringsdeskundige of een vrijwillige professional? Wilt u deel uitmaken van ons team van energiecoaches? Via energiecoachgesprekken andere bewoners helpen de stappen naar het verduurzamen van het huis helder te krijgen? Doe dan mee aan de training voor energiecoaches. U leert kijken naar de bouwkundige en installatietechnische staat van de woning en adviezen geven over het verduurzamen van de woning.

Energieklusser worden?

De energiecoöperatie start in 2021 met een team energieklussers. Hulp bij het bevestigen of aansluiten van kleine bespaarmaatregelen, zoals aluminiumfolie achter de verwarming, een douche-bespaarkop, tochtstrip, LEDlampen, standbykillers, tijdschakelklokken enzovoort.
Bent u handig en wilt u het team komen versterken neem dan contact op met de energiecoöperatie.

Meewerken in de energiecoöperatie?

We werken inmiddels met een heel team van betrokken bewoners. U kunt energiecoach worden, als vrijwilliger meewerken en (tijdelijk) ingehuurd worden als lokale deskundige. Het is indrukwekkend wat er aan lokale kennis en ervaring is en dat maken we graag zichtbaar. Naast energiecoaches zijn we op dit moment dringend op zoek naar mensen voor onder andere communicatie en netwerken in de dorpen, acties en projecten. Meldt u aan of neem contact op voor nadere informatie.

Lokaal professioneel-maatschappelijk organiseren
en regionaal krachten bundelen

De energiecoöperatie Wijdemeren heeft zich ontwikkeld tot een professionele maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt met vrijwillige en betaalde lokale deskundigheid. De energiecoöperatie werkt vanuit de dorpskernen om de energietransitie zo toegankelijk mogelijk te maken. Daarbij gaan we uit van vier pijlers: energiebewustzijn, energiebesparing,  energieopwekking en de warmtetransitie. Waar nodig  bundelen we onze krachten in de regio om lokaal te versterken en te investeren in ontwikkeling, partnerschap en professionalisering. Energie Verbonden is het samenwerkingsverband van energiecoöperaties in het Gooi. Als partner in de Regionale Energie Strategie staan wij voor de energietransitie vanuit bewonersperspectief. 

Naast de inzet van heel veel bewoners krijgt de Energiecoöperatie Wijdemeren (financiële) ondersteuning

De energiecoöperatie Wijdemeren maakt deel uit van landelijke en provinciale samenwerkingsverbanden