Participeren in coöperatieve energieopwekking

Interesse? Meldt u aan voor participaties

  Voorletters*
  Achternaam*
  Straat*
  Postcode*
  E-mail*
  Meedoen SCE
  Gewenste aantal participaties*  Vragen/Opmerkingen
  * Invullen vereist

  Het project wordt gefinancierd uit de opbrengsten van participaties. Naast het leveren van een bijdrage aan lokale duurzame energieopwekking is het voordeel voor deelnemers van een coöperatief zonnestroomproject een jaarlijkse uitkering via de Energiecoöperatie Wijdemeren. De exploitatiekosten en de uitkering aan participanten betaalt de energiecoöperatie uit de opbrengst van de opgewekte energie aangevuld met een subsidie (SCE) voor CO2 reductie tot een basisbedrag van 0,14 Euro/kWh. Opbrengst en subsidie zijn aan elkaar gekoppeld. Is de opbrengst hoog dan is de subsidie laag en omgekeerd. 

  SCE zonnestroominstallatie op STNederhorst. 

  Wij zijn erg blij en trots dat wij een coöperatief zonnestroomproject op het dak van Stichting Tennispark Nederhorst (STN) te Nederhorst den Berg mogen starten. Het zonnestroomproject loopt 15 jaar en wordt naar verwachting in het najaar van 2023 opgeleverd met 224 panelen en een opwek van 80.920 kWh per jaar. Lees de Informatiebrochure SCE Stichting Tennispark Nederhorst September 2023

  Wilt u ook dit mooie project steunen? Wij nodigen alle leden van tennisvereniging Nederhorst, bewoners van Nederhorst den Berg en Wijdemeren uit om deel te nemen aan het coöperatieve zonnestroomproject. Leden van tvNederhorst en direct omwonenden krijgen voorrang. Is het project overtekend dan kunt u op de wachtlijst voor ons volgende project. 

  Meldt u vrijblijvend aan. U kunt meedoen vanaf € 200 per participatie. U komt op de interesselijst. Later krijgt u dan de uitnodiging om een definitieve deelnemersovereenkomst te tekenen en lid te worden van de energiecoöperatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met de energiecoöperatie. 

  Een rekenvoorbeeld voor 8 participaties  
  (onder voorbehoud van definitieve offertes, installatie en opwek) 

  Kosten voor 8 participaties
  (waarde 1 participatie = € 200)  

  € 1600 

  Uw participaties produceren gemiddeld per jaar 

   1463 kWh 

  Met uw participaties vermeden CO2  

  717 kg CO2/j
  looptijd (15 jaar) 

  Jaarlijks uitkering door coöperatie 

  €164,11 jaar 

  Uitkering gehele looptijd (15 jaar) 

  € 2.462  

  Verwachte terugverdientijd 

  Ongeveer 9,7jaar 

  Coöperatieve energieopwekking volgens SCE of PCR

  Heeft u interesse om te participeren in coöperatieve energieopwekking dan zijn er twee mogelijkheden:

  • Participaties volgens de nieuwe SCE regeling (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking)
   U koopt één of meer participaties van € 200 en ontvangt 15 jaar lang een vaste bijdrage per jaar. Dit is een subsidie voor CO2 reductie. De terugverdientijd is iets minder dan 10 jaar. Deze participaties kan iedere bewoner van Wijdemeren kopen. Ook als u al eigen zonnepanelen op uw dak hebt liggen. Ambitie van de energiecoöperatie is om jaarlijks één of meer nieuwe SCE-projecten te realiseren waar bewoners in kunnen participeren, liefst in het eigen dorp. Op dit moment zijn we een nieuw SCEproject aan het voorbereiden met tvNederhorst.
   Zie Informatiebrochure SCE STNederhorst Juli 2023 en Reglement 

  • Participaties volgens de oude PCR regeling (Postcoderoosregeling)
   U koopt één of meer participaties van €325 en ontvangt 15 jaar lang een jaarlijkse korting op de energiebelasting tot maximaal uw eigen gebruik. De PCR regeling is gekoppeld aan uw eigen energiegebruik. Dus is met name voor participanten die zelf geen of niet genoeg zonnepanelen op hun dak kunnen leggen. 
   Zie Informatiebrochure PCR collectieve energieopwekking Juli 2023
   en Overeenkomst participaties de Fuik
   of Overeenkomst participaties scouting 
  Heeft u interesse dan kunt u zich nu al (vrijblijvend) aanmelden. Zie aanmeldformulier. Heeft u interesse in de oude PCRregeling vermeldt dit bij opmerkingen. U wordt dan op de hoogte gehouden van de mogelijkheden. 

  50% lokaal eigendom

  De Energiecoöperatie Wijdemeren draagt op verschillende manieren bij aan de energietransitie, zoals het verminderen van gebruik fossiele brandstoffen en door, voor en met bewoners investeren in lokale en duurzaam opgewekte energie met minimaal 50% lokaal eigendom (Klimaatakkoord). Ambitie is dat de dorpen van Wijdemeren zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden zowel via opwekking op eigen dak als via gezamenlijke coöperatieve zonnestroomprojecten.
  Zonnestroomprojecten worden gefinancierd met participaties van bewoners, die de investering terugverdienen via een vooraf vastgestelde combinatie van subsidie en opbrengst. Onderstaande video legt uit waarom streven naar 50% lokaal eigendom belangrijk is. 

  Onze SCE projecten (SCE=subsidie coöperatieve energieopwekking)

  Zonnestroominstallatie Stal Hilverzicht

  Zonnestroominstallatie Stal Hilverzicht is eind oktober 2023 in gebruik genomen. Eigenaar Jacob Doets is enthousiast. Mede omdat tegelijktijd ook zijn eigen zonnestroominstallatie is gerealiseerd. 23 participanten voornamelijk uit de buurt hebben geïnvesteerd en de installatie mede mogelijk gemaakt. 

  Onze PCR projecten (PCR = postcoderoos, de postcodes die mee  mogen doen met het project)

  Zonnestroominstallatie De Fuik en scouting Klaas Toxopeus

  De energiecoöperatie heeft in 2019-2020 twee zonnestroomprojecten gerealiseerd, een zonnestroominstallatie op de Fuik in Kortenhoef en op de scouting Klaas Toxopeus in Kortenhoef.  Deze zonnestroominstallaties vallen onder de zogenaamde postcoderoosregeling waarbij bewoners die participeren een korting krijgen op de energiebelasting. Bewoners kunnen daarin participeren tot maximaal eigen energiegebruik. Ideaal voor bewoners die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen plaatsen. U kunt zonder dak toch bijdragen aan duurzame lokale energie.  

  Sinds 1 augustus 2019 draait de Fuik als een zonnetje.  Wethouder Boermans die de feestelijke opening heeft gedaan feliciteerde ons en was blij met onze actieve inzet voor de energietransitie in Wijdemeren. De firma Schimmel die de zonnestroominstallatie heeft aangelegd gaf ons een prachtige monitor cadeau. Elke dag interessante informatie op het scherm in de Fuik. Kom gerust eens kijken!

  1 april 2020 is de zonnestroominstallatie op het dak van de scouting aan de Kwakel in Kortenhoef in werking getreden. De officiële openingsceremonie hebben we vanwege corona uitgesteld, maar de installatie draait volop. Een fantastisch schuin dak op het zuiden. Ideaal voor zoveel mogelijk energieopwekking. Dank aan Schimmel electrotechniek voor de aanleg, Wim Schaap voor de projectleiding, scouting Klaas Toxopeus voor het beschikbaar stellen van het dak en participanten voor de financiering. Als energiecoöperatie Wijdemeren zijn we hier trots op. We gaan natuurlijk niet stilzitten en zijn al weer bezig met de voorbereidingen voor een volgend dak. Hebt u een groot dak beschikbaar of wilt u participeren in onze collectieve opwekking neem dan contact op. Kijk ook naar de mogelijkheden van ons grotedakenplan