Team ECWijdemeren

Team Kortenhoef/ ‘s-Graveland
Marjolijn Bezemer coördinator
Jan Welle
Leon van der Vleuten
Jos Mannes
John Spapen
Eric jan Schipper Bewonersgroep Kortenhoef Noord
Diederik Schmedding

Team Ankeveen
Eric Paardekooper Overman
Erik Lagerweij
Andries Stoker
Robin Verzijden

Team Nederhorst den Berg
Claudia Dowell (coördinator)
Niels van der Horst energiecafé/jeugdteam
Nanno Bouma Bewonersgroep  Blijkpolder
Nico Balk

Team Loosdrecht/ Breukeleveen 
Nicole van Zelst coördinator
Els van Woudenberg bewonersgroep 
Martin vd Schagt energiecafé, straatgesprekken
Claudia Lipschitz 
Menno Proper
Cees Oudshoorn
Peter Fennis
Hendrik Drost
Klaas Vreeken

Werkgroep energieopslag en energiesystemen
Kees Lam
Nicole van Zelst
Wytze Broerze
Eric Paardekooper Overman
Hendrik Drost
Erik Lagerweij
Jan Welle
Nanno Bouma
Diederik Schmedding

Werkgroep warmtepompen
Eric Paardekooper
Pieter Knijff

Warmtescans
Eric Paardekooper

Waterzijdig inregelen
Carlos Groen

Gelijkstroom
Kees Lam

Project LIA en collectieve inkoop
Josine van Kampen Projectleider
Pieter Knijff EP-Adviseur
Kees Lam EP-Adviseur
Sander Kieboom EP-Adviseur
Carlos Groen 
EP-Adviseur

Team Duurzame bedrijven en opwekking
Tim Postel Coördinator bedrijventeam
Tim Postel Gebiedsregisseur Nederhorst den Berg
Wytze Broerze Gebiedsregisseur K’hoef.Ank.’s-Grave
Christien Pennings Gebiedsregisseur Loosdrecht
Wouter Slob Gebiedsregisseur Loosdrecht

Buurtwarmte
Anne-Marie Poorthuis Projectleider
Nanno Bouma Bewonersgroep Blijkpolder Ned.dB
Eric jan Schipper Kortenhoef Noord
Eric Paardekooper 

Communicatie
Yolande Neervoort (Communicatieplan)
Jeroen Mascini (redacteur)
Marjolijn Bezemer (Facebook)

Bureau
Josine van Kampen (coördinator)
Els van Woudenberg (administratie)
Fatih Dogan (onderzoek)

Coördinatieteam en energieloket
Yolande Neervoort Operationeel directeur
Josine van Kampen Projecten en Econobis
Nicole van Zelst Coördinator Loosdrecht
Marjolijn Bezemer Coördinator Kortenhoef 
Claudia Dowell Coördinator Nederhorst
Marjolijn Bezemer Coördinator Duurzaamheid

Bestuur
Anne-Marie Poorthuis
Ulrike de Jong
Edwin de Haan

Kascommissie jaarrekening 2023
Roel Broersma
Geert Willemze