Werken bij de energiecoöperatie

Uitgangspunten

 • Je bent lid van de energiecoöperatie
 • Je vormt met elkaar een bewonersorganisatie voor energievraagstukken.
 • Je werkt als energiecoöperatie door, voor en met bewoners op basis van betrokkenheid
 • Je maakt deel uit van een platform van lokale deskundigheid en investeert in netwerken
 • Je investeert gemiddeld minimaal twee uur per week vrijwillig in de uitvoering van de energiecoöperatie
 • Je maakt deel uit van een team voor energieopwekking, energiebesparing, buurtwarmte en/of organisatie
 • Je kunt deel uitmaken van een (zelfstandigen) pool voor tijdelijke betaalde opdrachten
 • Je betaalde inzet wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld

Door en voor bewoners

We werken inmiddels met verschillende teams van betrokken bewoners die als vrijwilliger en via tijdelijke  betaalde opdrachten werken  aan de energievraagstukken van Wijdemeren. Het is indrukwekkend wat er aan lokale kennis en ervaring is en dat maken we graag zichtbaar. 

Werk met ons mee!

Alle hulp wordt zeer op prijs gesteld. Als coöperatie door en voor bewoners zetten wij ons graag in om de energietransitie van Wijdemeren tot een succes maken. Er is van alles te doen, zoals mooie voorbeelden verzamelen en zichtbaar maken, als energiecoach bewoners ondersteunen, mensen enthousiast maken, folders verspreiden, wijkavonden voorbereiden, energiemarkten organiseren, daken zoeken voor collectieve energieopwekking, collectieve inkoopacties organiseren, investeren in de buurtwarmte en bureauwerk, zoals financiële administratie, website, automatisering enzovoort. We doen veel vrijwillig, maar naast vrijwillige inzet zijn er beperkt ook betaalde mogelijkheden voor het doen van diverse campagnes en projecten.

Interesse om mee te werken? Vul het aanmeldformulier in of neem per email contact op voor nadere informatie of afspraken. 

Team energiecoaches

Energiecoach worden? Bent u een betrokken bewoner, een ervaringsdeskundige of een vrijwillige professional? Wilt u deel uitmaken van ons team van energiecoaches? Via energiecoachgesprekken, warmtescans, en/of wekelijkse energietafels, straatgesprekken, collectieve inkoopacties en energiebespaaracties andere bewoners helpen de stappen naar het verduurzamen van het huis helder te krijgen? Doe dan mee aan de basistraining voor energiecoaches. U leert kijken naar de bouwkundige en installatietechnische staat van de woning en adviezen geven over het verduurzamen van de woning.

Energieklusser worden? Hulp bieden bij het bevestigen of aansluiten van kleine bespaarmaatregelen, zoals aluminiumfolie achter de verwarming, een douche-bespaarkop, tochtstrip, LEDlampen, standbykillers, tijdschakelklokken enzovoort. Bent u handig en wilt u het team komen versterken dan bent u van harte welkom!

Bureauteam

Het opbouwen en organiseren van een energiecoöperatie vraagt vele rollen. We zijn dus voortdurend op zoek naar mensen die mee willen doen. Het bureauteam werkt aan: 

 • Bewonerscontacten
 • Ledenadministratie
 • Groepen- en projectadministratie
 • Planning energiecoachgesprekken en warmtescans
 • Verzamelen buurtdata
 • Webformulieren
 • Financieën

Team communicatie

Zorgen voor zichtbaarheid. Leuke artikeltjes in het weekblad. Contacten met de pers. Actief op sociale media. Flyeren in de buurt. Posters bij winkels en organisaties. Nieuwe campagnes bedenken. Nieuwsbrieven. Bewonersavonden. De communicatie van de energiecoöperatie vraagt voortdurend aandacht.

Team energieopwekking

Samen investeren in energieopwekking. We werken zo veel mogelijk per gebied. Inmiddels hebben we een team  van gebiedsregisseurs energieopwekking opgebouwd. Elke gebiedsregisseur is verantwoordelijk voor een dorp en bedrijventerrein. 

Afgelopen jaar is de Energiecoöperatie Wijdemeren samen met de gemeente gestart met het grotedakenplan. Een uitnodiging aan alle ondernemers en andere bewoners van Wijdemeren om daken te beleggen met zonnepanelen. Allereerst voor eigen gebruik, maar is het dak groter dan de dakeigenaar zelf nodig heeft, dan nodigen wij deze van harte uit om mee te werken aan het beleggen van het hele dak. Er zijn verschillende financieringsconstructies en subsidieregelingen die we daarvoor kunnen inzetten.

Voor de uitvoering van het grotedakenplan hebben we een team van drie gebiedsregisseurs energieopwekking die minimaal een dag per week werken aan het leggen van relaties met dakeigenaren met daken groter dan 250 m2 en groter dan 1000 m2, het verkennen van de buurt, het uitvoeren van (gratis) dakscans en projectverkenningen voor de dakeigenaren. 

Daarnaast werken we met projectleiders voor de uitvoering van de zonnestroomprojecten. Zowel projecten voor de dakeigenaren zelf als projecten in het kader van de coöperatieve opwekking en de subsidies daarvoor. 

Neem voor informatie contact op met Christien Pennings, coördinator opwekking (06-10008736) 

Buurtverkenner worden? 

We zijn op zoek naar een buurtverkenner voor Loosdrecht en voor Ankeveen. Als buurtverkenner leg je contacten met en tussen bewoners. Je organiseert buurtavonden om in gesprek te gaan over warmteoplossingen samen met experts. Je bent de schakel tussen bewoners, de gemeente, energiecoöperatie en andere betrokken partijen zoals Liander en Waternet. Jij kunt organiseren, netwerken en communiceren.

Bij de buurtverkenningen kijken we van kleine bespaarmaatregelen tot isoleren van het huis, zonnepanelen voor elektriciteit en alternatieve warmtebronnen voor de hele buurt. Samen kunnen we een enorme impuls geven aan het duurzaam en toekomstbestendig maken van onze huizen en ons dorp.

Jij wilt je graag minimaal een dag per week inzetten om door, voor en met bewoners Wijdemeren duurzamer te maken. 

Lees voor andere informatie 
website loosdrecht.ecwijdemeren.nl en website ankeveen.ecwijdemeren.nl

Neem contact op
Denk jij dat je in Wijdemeren kunt bijdragen aan de uitdaging om van het aardgas af te stappen? Neem contact op met de energiecoöperatie!