Warmtescan

Vanaf november 2023 kun je weer quickwarmtescans aanvragen. 

Warmtefoto’s of warmtescans van je gevel laten zien waar de warmte weglekt uit je huis. Een eerste indruk van onnodig energieverlies. Naast een energiecoachgesprek kun je als lid van de coöperatie ook een quickwarmtescan laten maken en de energielekken in je huis opsporen.  Energiecoaches beschikken over een warmtecamera en zijn speciaal getraind in het maken van deze quickwarmtescans.  In verband met het benodigde temperatuurverschil tussen binnen en buiten (minimaal 10 graden verschil) worden warmtescans alleen uitgevoerd in de winter tussen november en februari. 

Zie aanvraagformulier