Warmtescan

Naar aanvraagformulier quickwarmtescan

Warmtefoto’s of warmtescans van uw gevel laten zien waar de warmte weglekt uit uw huis. Een eerste indruk van onnodig energieverlies in een huis.

Naast een energiecoachgesprek kunt u als lid van de coöperatie ook een quickwarmtescan laten maken en de energielekken in uw huis opsporen. Een aantal energiecoaches zijn speciaal getraind in het maken van warmtescans. De kosten van een quickwarmtescan zijn najaar 2020-voorjaar 2021 gratis in het kader van de RRE regeling voor kleine bespaarmaatregelen.  

In verband met het benodigde temperatuurverschil tussen binnen en buiten zijn warmtescans alleen mogelijk tussen november en februari/maart.