Warmtescan

Vanaf eind oktober 2022 weer warmtescans. 

Warmtefoto’s of warmtescans van uw gevel laten zien waar de warmte weglekt uit uw huis. Een eerste indruk van onnodig energieverlies.
Naast een energiecoachgesprek kunt u als lid van de coöperatie ook een quickwarmtescan laten maken en de energielekken in uw huis opsporen.  

Energiecoaches zijn speciaal getraind in het maken van warmtescans. Naast het lidmaatschap kost een quickwarmtescan € 25. Dit geld gebruiken we om de kosten van de camera’s te dekken. 

In verband met het benodigde temperatuurverschil tussen binnen en buiten zijn warmtescans alleen mogelijk vanaf eind oktober tot en met begin maart. U kunt vanaf 1 oktober uw aanvraag doen.