Samenwerken aan een bronnet

Huizen in Wijdemeren verwarmen met warmte uit rioolwater

Kunnen we huizen verwarmen met warmte uit het afvalwater van rioolwaterzuivering (RWZI) Horstermeer? Het antwoord is ja. Uit verkennend onderzoek blijkt dat de zuivering minimaal 3.000 woningen zou kunnen verwarmen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de Energiecoöperatie Wijdemeren en de gemeente Wijdemeren zetten nu de volgende stap. 

Samen willen de partijen een wijkuitvoeringsplan (WUP) maken voor een collectieve warmtevoorziening in Nederhorst den Berg en Kortenhoef op basis van aquathermie uit de RWZI. Op 11 april ondertekenden de drie partijen een overeenkomst. Sander Mager, dagelijks bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: “AGV wil de warmte uit het inkomende en uitgaande rioolwater van de zuivering Horstermeer benutten in de energietransitie. Deze RWZI is een grote potentiële bron van duurzame warmte.” Wethouder Els Kruijt van gemeente Wijdemeren: “Ik ben erg blij dat we deze volgende stap kunnen zetten. We zien aquathermie als een serieuze en duurzame mogelijkheid om de woningen in enkele wijken in Wijdemeren in de toekomst te gaan verwarmen. Tijdens buurtgesprekken gaan we met de
bewoners van deze wijken in gesprek om de plannen hiervoor op te stellen.”
Voorzitter Anne-Marie Poorthuis van Energiecoöperatie Wijdemeren: “Dit is een belangrijk moment in de energietransitie voor onze coöperatie en dus van en voor de inwoners van Wijdemeren. De mensen uit twee wijken in Nederhorst den Berg en Kortenhoef krijgen de eerste kans om mee te denken en te beslissen over een bronnet.”

Proces
De partijen gaan nu samen aan de slag met het opstellen van een ontwerp-wijkuitvoeringsplan (WUP). Een WUP is de basis voor de daadwerkelijke aanleg en exploitatie van een duurzaam en aardgasvrij collectief bronnet in een wijk of buurt. Bewoners van de wijken in Nederhorst den Berg en Kortenhoef worden betrokken bij het opstellen van de plannen.

Duurzaam 
Door warmte te gebruiken uit inkomend en uitgaand rioolwater (influent en effluent) zijn er minder fossiele bronnen (aardgas) nodig om bijvoorbeeld huizen te verwarmen. Met deze techniek, die ‘thermische energie uit afvalwater’ (TEA) heet, stoten we samen minder CO2 uit. Ook is het hergebruiken van de warmte uit afvalwater circulair: we sluiten kringlopen. In het coalitieakkoord Waterkracht van het waterschap is aquathermie een van de speerpunten om in 2025 meer energie te produceren dan er wordt gebruikt. Ook in de transitievisie warmte van de gemeente Wijdemeren is aquathermie een belangrijk speerpunt. 

Lees ook het artikel in de Gooi en Eemlander woensdag 17 april 2024 restwarmte uit het riool naar woningen