Straatgesprekken

Wil je ook een straatgesprek starten in je straat? Neem dan contact op met de energiecoöperatie. We helpen je graag!

Van straatgesprek naar straatproject
Weet je wat je buren doen aan energiebesparing? Misschien heb je wel dezelfde plannen? Of dezelfde vragen? Mobiliseer je buren en ga in gesprek! Mogelijk heb je een antwoord op de vraag van de buren of kun je met de straat een energiebesparingsplan ontwikkelen, een collectieve inkoop doen, een warmtenet realiseren. De energiecoöperatie ondersteunt je graag. Er zijn diverse mogelijkheden om krachten te bundelen

Energieopwekking
Collectieve inkoop van zonnepanelen. Een gezamenlijk legplan voor de buurt. Of als de daken in de straat niet geschikt zijn voor zonnepanelen  een gezamenlijk dak in de  buurt (postcoderoos). Of nog een stap verder een buurtbatterij.

Energiebesparing
Staan er veel dezelfde huizen in de straat. Wie heeft al energiebesparingsmaatregelen uitgevoerd? Wat kunnen we daarvan leren? Kunnen we met een straat met veel dezelfde huizen een voorbeeld energiebesparingsplan maken? Wat kunnen we eventueel samen oppakken? Bijvoorbeeld samen offertes aanvragen of gezamenlijk maatregelen uitvoeren.  

Warmtetransitie
Hoe is de omgeving? Wat zijn de mogelijkheden voor warmte. Welke energiebronnen zijn beschikbaar of mogelijk? Is een gezamenlijk warmtenet interessant? Is er ambitie voor een gezamenlijk traject ‘van het gas af’? 

Financieringsmogelijkheden
Wat is financieel nodig en wat zijn financieringsmogelijkheden voor verduurzaming? Welke subsidies zijn er? Welke leningen?

Thema’s
Soms komt er een buurtinitiatief op rond een actueel thema, zoals waterstof, ledverlichting, 12-24 volthuizen enzovoort.  

Zie ook de flyer Van straatgesprek naar straatproject

Wat zijn de stappen van straatgesprek naar straatproject?

 1. Het begint met straatambassadeurs. Een of meer bewoners uit de straat die het initiatief willen nemen om de straat uit te nodigen. De energiecoöperatie stimuleert bewoners om ambassadeur te worden en biedt aan om te ondersteunen met straatprojectleiders en energiecoaches. Soms nemen energiecoaches het initiatief in hun eigen straat.
 2. Voor het eerste gesprek wordt een uitnodiging huis aan huis verspreid. Enthousiast en uitnodigend voor de diversiteit aan mensen in de straat.
 3. Ter voorbereiding of na het eerste gesprek brengen we samen met een energiecoach vast wat huizen in beeld. Zijn er veel dezelfde huizen of juist verschillende typen? Zijn er veel dezelfde stappen te nemen? Een korte vragenlijst kan hierbij ook een hulpmiddel zijn.
 4. Hoe groot is de belangstelling? Kan het bij iemand thuis of in een zaaltje in de buurt. Zijn er zaaltjes? Zijn er specifieke vragen of wensen? Wat is de ambitie?
 5. Veel mensen kennen elkaar nog niet. Neem ruimte voor voorstellen en ontmoeten. Wissel de maatregelen uit die mensen in hun huis hebben genomen. Maak eventueel in overleg met de bewoners een overzicht.
 6. Tijdens het eerste gesprek kunnen eventueel werkgroepen gevormd worden die specifiek met de voorbereiding van energieopwekking, energiebesparing, warmtetransitie of een specifiek thema aan de slag willen.
 7. Concrete plannen maken met bewoners die direct aan de slag willen met energieopwekking en energiebesparing.
 8. Verslag van de bijeenkomst wordt huis aan huis verspreid en voor de volgende bijeenkomst wordt geprobeerd nog meer bewoners te werven.
 9. De energiecoöperatie blijft de straat stimuleren en betrekken bij ontwikkelingen.

Van straatproject naar wijkaanpak

 • Samenwerking uitbreiden naar andere straten in de omgeving en daarmee bouwen aan een wijkaanpak.
 • Nader onderzoek naar mogelijkheden warmtetransitie
 • Samen met de gemeente een wijkanalyse maken (leidingen, soorten huizen, planningen).
 • Mogelijk plan maken voor een gezamenlijk traject ‘van het gas af’.

Elbert Mooijlaan (achterste deel)

Stan Poels heeft het initiatief genomen om mensen van (het laatste deel van) de Elbert Mooijlaan uit te nodigen voor een straatgesprek. Ook hier zijn drie werkgroepen gevormd. 

 • Zonnepanelen: meedoen met de collectieve inkoopactie Wijdemeren die de energiecoöperatie organiseert. De actie breidt zich ook verder uit naar andere delen van de Elbert Mooijlaan.
 • Verduurzamen:  Eric Paardekooper, straatbegeleider heeft met de bewoners de isolatievraag in beeld gebracht. Bewoners zijn zo goed voorbereid op de collectieve actie voor isolatie die de energiecoöperatie heeft voorbereid. Eén bewoner onderzoekt speciaal nog bedrijven voor vloerisolatie en maakt speciale afspraken als meer huishoudens meedoen. De keuze wordt gedeeld en nagevolgd. 
 • Warmte: kunnen we pilot worden in de energietransitie. We zijn in gesprek gegaan met verschillende partijen (zoals Liander) over warmtebronnen en warmtenetten.

J.H. Valkenburglaan en Claes Heijnensoenlaan

Op initiatief van Esther Klaver-Stuyver gingen bewoners van de Claes Heynensoenlaan en J.H. Valkenburg te Kortenhoef afgelopen vrijdagavond met elkaar in gesprek over energiebesparing. Vanwege corona deze keer in de Regenboogschool in plaats van bij een bewoner thuis. Esther had vooraf een vragenlijst rondgestuurd met vragen over gas- en elektriciteitsverbruik en energiebesparende maatregelen in de woning. De resultaten werden gepresenteerd in een mooie grafiek en gaven een leuke kapstok voor het gesprek. Sommige dingen vielen op. Waar komt dat hoge energieverbruik vandaan van die ene bewoner? En hoe krijg je het voor elkaar om zo’n laag energieverbruik te hebben? Wat handig dat je een spouwmuur ook kunt na-isoleren, want de oude isolatie is niet zo best meer. Wat zijn nou precies de kosten van zonnepanelen en de opbrengsten daarvan. En zou sedum ook op een schuin dak kunnen? Uiteraard worden ook de mogelijkheden van de energiecoöperatie nog even doorgenomen zoals de warmtescan om de energielekken van de woning op te sporen, de inkoopacties van isolatie en zonnepanelen die binnenkort weer starten, het beter afstellen van radiatoren met een cv-inregelkit. Voor de elektrische buurtauto, een initiatief van Esther voor de duurzame-dorpen-in-actie-prijsvraag is veel interesse. De presentatie van de avond vind je hier. En er zijn al plannen voor een volgende bijeenkomst. Die zal gaan over de (on)mogelijkheden om als straten van het gas af te gaan.


Een 60er jaren wijk

De wijk bestaat voornamelijk uit woningen die gebouwd zijn in de jaren 60 en het vraagt wat om onze woningen te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. Velen van u hebben in de loop der jaren al wat stappen gezet zoals vervanging van het glas en/of de kozijnen, muur-, vloer-, dakisolatie etc. Fijn om dat uit te wisselen en van elkaars aanpak te leren. Wat bevalt wel, wat niet? 

En elkaar vragen te stellen. Is de vloer in de woonkamer nu niet meer koud? Komt er in de winter geen kou meer van de grote ramen? Heeft u een oplossing gevonden voor de koude vloer voor de balkondeur? Is het in de zomer nu niet meer te warm? Is de opbrengst van uw zonnepanelen wat u ervan verwachtte? Hebben de genomen maatregelen inderdaad geleid tot minder gasverbruik?

H.Schadijcklaan

Pieter van Walbeek heeft het initiatief genomen om de mensen van de Huijbert van Schadijcklaan te Kortenhoef uit te nodigen voor een straatgesprek. De eerste avond zijn er 16 mensen. Dat past nog net in zijn eigen huis. En dat is wel fijn omdat we dan zijn huis als voorbeeld kunnen gebruiken. In een energiecoachgesprek vooraf met Pieter Knijff is de energiestaat van de woning doorgenomen. Verschillende energiebesparende maatregelen zijn al gerealiseerd. Wat is gedaan? Hoe is het gedaan? Wat is nog nodig om het huis daadwerkelijk energiezuinig te maken? Wat zijn persoonlijke wensen? Pieter van Walbeek heeft bijvoorbeeld interesse in dakpannen als zonnepanelen. Wordt zo iets mogelijk als het collectief wordt opgepakt? 

De eerste avond is kennisgemaakt en uitgewisseld. Er is een vervolgafspraak gemaakt en er zijn drie groepen gevormd:

 • Zonnepanelen met een gezamenlijk legplan voor de straat en collectieve inkoop. 
 • Energiebesparing en collectieve inkoop.
 • De mogelijkheden van een buurtbatterij en 12 volthuizen

 Inmiddels is er een collectieve actie geweest in de straat voor zonnepanelen. Verschillende energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd en iemand gaat experimenteren met een luchtwarmtepomp. De buurtbatterij is nog even op de lange baan geschoven.  

Van Ostadelaan

Pieter Knijff en Louk Welter wonen in de van Ostadelaan in Loosdrecht en zijn samen met Ulrike de Jong gestart met het straatgesprek. 

Een informatieve avond waarin bewoners met elkaar in gesprek zijn geweest over de energietransitie. 

Inmiddels zijn de wensen van bewoners voor hun eigen woning geïnventariseerd en is een overzicht gemaakt van alle bewoners. Er is veel interesse voor de volgende collectieve inkoopacties, zowel voor zonnepanelen als voor isolatie als voor groene daken. 

Regenboog-Vrijheid-Tjalk-Schakel

Carlos Groen, een van de energiecoaches van Loosdrecht heeft samen met Ulrike de Jong de bewoners uitgenodigd voor een straatgesprek in de bibliotheek van Loosdrecht die midden in de wijk staat.

Ook een mooie basis om samen met groene daken aan de slag te gaan. 

Straatgesprek Rivierahof

Op initiatief van Vincent Post, energiecoach die woont aan de Rivierahof zijn verschillende bewoners met elkaar in gesprek gegaan en hebben via de collectieve inkoopactie gezamenlijk muren en vloer laten isoleren.