Lokale Isolatie Aanpak

Wat is de Lokale Isolatie Aanpak (LIA) Aanvraagformulier

De LIA is een aanpak om woningeigenaren (ook met een kleine beurs) op weg te helpen bij het verduurzamen van de woning. U krijgt ondersteuning en extra subsidie.  Wilt u meedoen dan kunt u een aanvraag doen voor een energiecoachgesprek. De bureaucoördinator checkt dan of u in aanmerking komt en plant een afspraak in.

Wanneer komt u in aanmerking voor de LIA?

U komt in aanmerking voor de LIA als uw koopwoning:

 • een WOZ heeft van maximaal € 553.000 (gemiddelde WOZ Wijdemeren 2023).
 • geen of een matig energielabel heeft ( D, E, F of G).
 • minimaal twee isolatie en/of ventilatiemaatregelen nodig
  en mogelijk zijn.
 • label B of C wordt bereikt met de maatregelen.

Wat houdt de LIA in?

De Lokale Isolatie Aanpak bestaat uit praktische ondersteuning en een extra subsidie. De aanpak begint met een maatwerkadvies over de specifieke mogelijkheden voor uw woning. Op basis daarvan maken we met u samen een  uitvoeringsplan met minimaal twee maatregelen. Tenslotte ondersteunen we u waar nodig bij het realiseren van de
uitvoering. Als de maatregelen gerealiseerd zijn, ontvangt u een extra subsidie en een nieuw Energielabel.

Wie helpen u daarbij?

De energiecoöperatie heeft een team van mensen (betaald en vrijwillig) die meewerken aan de uitvoering van de Lokale Isolatie Aanpak: 

 • De bureaucoördinator van de Energiecoöperatie is uw vaste contactpersoon.
 • De EP-Adviseur stelt een maatwerkadvies op.
 • De energiecoach ondersteunt u waar nodig bij de stappen om tot uitvoering te komen of wijst u de weg.
 • Indien gewenst kunt u gebruik maken van de doe-het-zelf aanpak of van de collectieve inkoopactie voor isolatiemaat-regelen. De bureaucoördinator helpt u graag verder.

Brochure

Download hier de brochure van de Lokale Isolatie Aanpak (LIA)

Waaruit bestaat de extra subsidie?

 • Maakt u via de LIA gebruik van de doe-het-zelf aanpak dan ontvangt u gratis het doe-het-zelfmateriaal voor één maatregel. Doe-het-zelf materiaal wordt geleverd door de Energiecoöperatie.
 • Laat u de maatregelen uitvoeren dan ontvangt u een vergoeding, € 650,00 incl. btw op basis van factuur van de uitvoering.
 • Kunt u minimaal twee extra buren uit de straat meekrijgen, die ook aan de LIA voorwaarden voldoen, dan krijgen zowel uzelf als de betreffende buren nog een extra subsidie over de uitvoering van € 250,00 incl. btw
 • Komt u als woningeigenaar in aanmerking voor de energietoeslag, dan kunt u naast bovengenoemde subsidiemogelijkheden ook nog een beroep doen op de speciale EHBE subsidie (Eerste Hulp Bij Energielasten) van maximaal
  € 4000,- incl. btw.
 • U ontvangt het lidmaatschap van de Energiecoöperatie Wijdemeren (€12 per jaar) tot 2026 gratis.

Nationale Isolatie Standaard

Bij de uitvoering van maatregelen hanteren we de nationale
isolatiestandaard. Laat u de maatregelen uitvoeren vraag dan aan uw leverancier om deze gegevens op de factuur te vermelden. De standaard:

 • Isoleren van dak of zolder-/vlieringvloer (minimaal 20m2 en Rc waarde van minimaal 3,5 per m2K/W).
 • Isoleren spouwmuur (minimaal 10m2 en Rc waarde van minimaal 1.4 per m2K/W) of gevelisolatie aan de binnen of buitenkant van de gevel (minimaal 10m2 en Rc waarde van minimaal 3.5 per m2K/W).
 • Isoleren van de vloer (minimaal 20m2 en Rc waarde van minimaal 3,5 per m2K/W).
 • Vervangen van oud glas voor HR++ glas en geïsoleerde panelen en geïsoleerde deuren in (bestaande of nieuwe) kozijnen (samen minimaal 8m2 en U waarde van minimaal 1.2 per m2K/W).
 • Installeren van CO2 gestuurde ventilatie of (decentrale)
  balansventilatie met warmte terugwinning (WTW) in minimaal de woonkamer en hoofdslaapkamer.

Hoe loopt het proces?

Het proces van de Lokale Isolatie Aanpak bestaat uit een aantal stappen:

 • U meldt zich aan voor een energiecoachgesprek.
 • Uw aanvraag komt binnen bij de bureaucoördinator, die checkt aan de hand van de WOZ waarde en het energielabel of u in aanmerking komt voor de LIA.
 • Vervolgens maakt de bureaucoördinator een Hoomdossier aan, vermeldt de LIA, en koppelt een energiecoach en een EP-Adviseur aan de aanvraag.
 • De bureaucoördinator plant de afspraak voor u met de
  energiecoach en/of de bureaucoördinator.
 • U ontvangt een email vanuit het Hoomdossier. U kunt al beginnen met het invullen van de eerste gegevens in het Hoomdossier. Lukt dit niet dan helpt de energiecoach u verder.
 • Tijdens het gesprek nemen we de Lokale Isolatie Aanpak met u door en verkennen waar u eventueel hulp bij nodig heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vergelijken van offertes. We helpen u graag op weg.
 • Tijdens of na het energiecoachgesprek wordt het Hoomdossier verder ingevuld. Dit Hoomdossier geeft een eerste gemiddeld overzicht van maatregelen voor uw huis. Komt u in aanmerking voor de LIA dan wordt dit via het maatwerkadvies nog exacter uitgewerkt en berekend.
 • Gaat u verder met de LIA dan zal de bureaucoördinator met u de LIA overeenkomst tekenen en gaat de EP-Adviseur aan de slag met het maatwerkadvies.
 • De EP-adviseur komt bij u langs, doet een aantal metingen in de woning en stelt het maatwerkadvies op met aanbevelingen, geschatte kosten en terugverdientijden. Op basis van het maatwerkadvies en uw eigen mogelijkheden en wensen wordt een uitvoeringsplan gemaakt.
 • Mocht u naast de isolatie- of ventilatiemaatregelen nog andere wensen hebben, zoals zonnepanelen of een warmtepomp, dan kunnen die meegenomen worden in het maatwerkadvies (deze vallen wel buiten de LIA).
 • De bureaucoördinator blijft uw aanspreekpunt en schakelt zo nodig de EP-Adviseur of de energiecoach in. Alle communicatie, afspraken en documenten slaan we op in uw Hoomdossier. Daar kunt u alles terugvinden. U ontvangt een emailbericht als er nieuwe informatie in uw Hoomdossier staat.

Vervolg proces Lokale Isolatie Aanpak

 • Voor de uitvoering van uw plannen kunt u gebruik maken van de doe-het-zelf-aanpak, de collectieve inkoopacties of zelf een leverancier regelen.
 • Gaat u aan de slag met de doe-het-zelf-aanpak dan ontvangt u gratis een doe-het-zelf-pakket voor één maatregel. Tegen betaling kunt u voor meerdere maatregelen een doe-het-zelf pakket aanschaffen. Deze materialen worden geleverd door de energiecoöperatie. U kunt voor doe-het-zelf-maatregelen geen ISDEsubsidie van het rijk aanvragen, de ISDEsubsidie geldt alleen voor maatregelen die door bedrijven zijn uitgevoerd.  
 • Wilt u aan de slag met bedrijven dan kunt u zelf een leverancier regelen en de maatregelen laten uitvoeren. Let daarbij wel op dat u deze laat uitvoeren volgens de bovengenoemde Nationale Isolatiestandaard 
 • Ook kunt u gebruik maken van onze collectieve inkoopactie met bedrijven die we geselecteerd hebben op  basis van kwaliteit en betrouwbaarheid tegen een redelijke prijs. 
 • Heeft u hulp nodig bij het maken van keuzes of het beoordelen van de offertes dan kunt u contact opnemen met de bureaucoördinator.
 • Zijn de offertes akkoord en wilt u voor de financiering een energiebespaarlening aanvragen, dan kunt u een aanvraag starten via de website van het Warmtefonds  (www.warmtefonds.nl). Daar kunt u ook terecht voor vragen over de lening en begeleiding bij de aanvraag.
 • Heeft u de keuzes gemaakt en is de financiering rond dan kan de uitvoering daadwerkelijk starten.
 • Zijn de maatregelen op basis van offerte door een bedrijf uitgevoerd, dan kunt u een ISDE subsidie aanvragen. Zie voor informatie de subsidiepagina of ga direct naar   www.rvo.nl/subsidiesfinanciering/isde. Let erop dat de meldcode altijd op de factuur van de leverancier moet staan. Verder kan RVO om bewijzen vragen in de vorm van foto’s.
 • Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van de ISDE subsidie? Neem dan contact op met de bureaucoördinator.
 • Naast de ISDE subsidie ontvangt u de extra LIA subsidie van € 650 .
  Daarvoor mailt u de factuur van de uitgevoerde maatregelen naar de bureaucoördinator.
 • Tenslotte maakt de EP-Adviseur weer een afspraak met u om het huis op te nemen en een nieuw energielabel vast te stellen. Het nieuwe energielabel is 10 jaar geldig.
 • De Lokale Isolatie Aanpak voor uw woning is klaar.