Duurzame energie

Energieopwekking

Zonnepanelen op eigen dak ondersteunen wij met onze collectieve inkoopactie. Naast zonnepanelen op eigen dak, kun je als bewoner ook participeren in een coöperatief dak zoals de Fuik en de scouting in Kortenhoef , Stal Hilverzicht in Loosdrecht en  Tennispark Nederhorst. Voor de meeste coöperatieve daken zijn nog participaties te koop (bijvoorbeeld doordat een participant verhuisd of overleden is). Zie webpagina met brochures en regelingen.

Coöperatieve energielevering (om|nieuwe energie)

Als energiecoöperatie zijn we lid van om|nieuwe energie, een coöperatieve energieleverancier zonder winst-oogmerk. Wij leveren onze coöperatief opgewekte energie aan om|nieuwe energie en nodigen bewoners uit om samen te investeren in 100% lokale groene energie. Maak het kringetje rond en wordt klant van om|nieuwe energie.

50% lokaal eigendom (Klimaatakkoord)

We streven naar minimaal 50% lokaal eigendom in energieopwekking. De energiecoöperatie verzorgt ook lokale dekking van 20% van de energie-inkoop van de gemeente zelf. om|nieuwe energie zorgt voor de inkoop en de levering hiervan. 

Grote dakenplan

Ambitie is dat alle dakeigenaren met daken boven 250 m2 hun daken beleggen met zonnepanelen, zowel voor eigen gebruik als voor coöperatieve projecten met betrokkenheid van de buurt. Dakeigenaren krijgen een gratis dakscan en projectverkenning. Naast energieopwekking op grote daken onderzoeken we ook energieopslag en kleine windmolens of windturbines.

Investeer mee in gezamenlijke zonnepanelen

De Energiecoöperatie, bewonersorganisatie voor energievraagstukken heeft vier zonnestroominstallaties op grote daken en nodigt bewoners uit om te participeren. Doet u mee? Duurzaam en een mooie investering

U kunt kiezen uit twee regelingen. Beide dragen bij aan de lokale energievoorziening van Wijdemeren met 100% lokale groene stroom. De standaard looptijd van de projecten is 15 jaar en dan hebt u uw investering in minder dan tien jaar terugverdiend.