Warmtetransitie

Ambitie is om in 2050 alle warmte te halen uit duurzame warmtebronnen. Deze warmtebronnen kunnen per dorp en wijk verschillend zijn. Zo ligt bij Ankeveen (kern) de waterzuivering van de Horstermeer. Daar zijn we heel blij mee want deze aquathermie van afvalwater (TEA) is een duurzame stabiele en blijvend beschikbare warmtebron. 

Meer weten over aquathermie? Er is een landelijk netwerk aquathermie

 

De energiecoöperatie heeft voor Ankeveen (kern) het initiatief genomen voor de proeftuin Ankeveen Aardgasvrij. Ook bij de warmtetransitie in de andere dorpen en wijken zal de energiecoöperatie nauw betrokken zijn. 

De gemeente schrijft in 2021 de transitievisie warmte en maakt dan voor elk dorp en elke wijk een plan. Zo’n plan is per dorp en wijk verschillend. Dit wordt bepaald door de betrokkenheid van de bewoners, de bebouwing, de beschikbare warmtebronnen, de technische mogelijkheden, de financiële haalbaarheid en de partners die daarbij nodig zijn.  Soms moet er gekozen worden voor individuele oplossingen terwijl in andere wijken collectief systemen passen.